Vědecký název taxonu
Thuja plicata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Lamb.
Odrůda
-
Český název
zerav řasnatý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Thuja gigantea
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast a oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně se vyskytuje na vlhkých lokalitách a podél vodních toků na západě Severní Ameriky, od jižních cípů Aljašky až po Kalifornii, na východ až po Skalnaté hory.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30 m velký strom s pravidelnou kuželovitou, ve stáří až široce kuželovitou korunou a s vodorovně rozloženými větvemi, které mohou být v bazální části koruny pokleslé až převisající.
Výhony
na větvích vodorovně rozložené, silnější větvičky na průřezu oválné, boční smáčklé až zploštělé, na svrchní straně vždy tmavozelené a lesklé (v zimě nehnědnou), na rubu s modrobílou kresbou, výrazně aromatické.
Listy
šupinovité jehlice v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše). Listy na hlavních větvičkách jsou oddáleně postavené, zhruba 6-7 mm dlouhé a zakončené šídlovitou špičkou. Postranní člunkovité listy bočních větévek na sebe naléhají a jsou zakončeny rovnou špičkou, která se nezahýbá k větévce. Středové listy mají jen nezřetelné žlázky.
Plody
podlouhle vejčité, kožovité, světle hnědé, šištice dosahují obvykle 10-12 mm a jsou složené z 5-6 párů šupin, které jsou bez hákovitých výrůstků.
Kůra a borka
nápadně červenohnědá, podélně vláknitě a úzce odlupčitá, ve stáří hluboce rýhovaná.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Thuja occidentalis - šupinovité jehlice jsou na větvičce hustě postavené - natěsnané. Boční člunkovité listy jsou kýlnaté a jejich špičky jsou zahnuté k výhonu. Středové ploché šupiny májí nápadně vyniklou žlázku a jsou tupě ukončené. Listy jsou na líci matně tmavozelené, na rubu bez vyniklé kresby; Thuja standishii - méně vzrůstný strom s poněkud řidší korunou, s kulatými až oblými a málo aromatickými větévkami, které jsou celoročně na líci tmavozelené a lesklé. Šupiny na hlavních větvičkách na sebe vzájemně natěsnané a tupě přišpičatělé. Rovněž listy na bočních větévkách zakončené tupou špičkou. Boční člunkovité listy mají jen krátkou a dovnitř zahlou (k větvičce) špičku. Střední šupiny mají jen málo vyniklou žlázku.
Dlouhověkost
dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
vedle otevřených a dostatečně osluněných poloh dobře prosperuje i v polostínu. Ve stinných lokalitách nápadně řídne a chřadne.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, vhodný zejména pro oblasti I-III. V méně příznivých zimách mohou konce větévek lehce omrzat.
Faktor vody
vyžaduje, podobně jako většina zeravů, půdy se stabilní vlhkostí, nejlépe vlhké či čerstvě vlhké. Krátkodobé přísušky snáší lépe než T. occidentalis. Při dostatku půdní vláhy obstojně toleruje i nižší vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
poměrně nenáročný druh, který pří zajištění dostatku vláhy (zejména půdní) roste obstojně i na minerálně chudších stanovištích a na půdách kamenitých či štěrkovitých. Ideální jsou lehčí, živné, písčité a propustné půdy.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
hojně používaný druh. Používán jako solitéra, do skupin a často k tvarování, zejména pro vyšší živé ploty a stěny. Zajímavý pro formální a pravidelné úpravy. Do přírodních kompozic používán spíše jako doplněk.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
rychle rostoucí dřevina, dobře snáší znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
základní druh generativně i řízkováním, kultivary prakticky výhradně řízkováním.
Odrůdy
´Atrovirens´- úzce sloupovitý vzrůst, nápadně tmavozelené zbarvení, až 15-20 m; ´Rogersii´- kulovitý až drobný kuželovitý keř, se zlatožlutými jehlicemi na koncích větévek, v zimě hnědožlutý, 2-3 m; ´Zebrina´- běložlutavě panašované shluky šupin, vzrůst podobný základnímu druhu, až 20-25 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena