Vědecký název taxonu
x Cupressocyparis leylandii
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Dall. et Jacks.) Dall.
Odrůda
-
Český název
cypřišovec Leylandův
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - poznámka
spontánní hybrid objevený v Anglii, kříženec Chamaecyparis nootkatensis x Cupressus macrocarpa.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-30 m velký strom s vejčitě kuželovitou až vejčitě sloupovitou korunou a jemnou těžkou texturou, s větvemi vystoupavě postavenými.
Výhony
na větvích jsou větvičky v mládí vystoupavě, později až vodorovně postavené a nepřevisavé. Zaoblené větvičky jsou rozložené alespoň na bujných výhonech do různých směrů, dílem také v jedné rovině. I nejslabší větévky jsou jen málo zploštělé. Větévky jsou oproti cypřišku štíhlejší.
Listy
dominantní šupinovité jehlice jsou v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše). Šupiny jsou na lícové straně matně nasivěle zelené, na rubu s nevýraznou šedobělavou kresbou při okrajích. Ploché středové šupiny se vzájemně dotýkají. Boční listy jsou zakončeny jen krátkou špičkou, která je přikloněna zpět k větvičce nebo se od ní jen lehce odklání.
Plody
řídce se vyskytující kulovité dřevnaté šištice dosahují obvykle 20 mm v průměru a jsou složené z osmi plodních šupin.
Kůra a borka
kaštanově hnědá, loupající se v podélných vláknitých pruzích.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Chamaecyparis nootkatensis - strom s nápadně kuželovitou korunou, vodorovně rozloženými větvemi a splývavými větvičkami. Postranní i středové šupiny jsou takřka stejné, bez žlázek, oboustanně stejně nasivělé a matně zelené, po rozemnutí páchnoucí. Bez vyniklé kresby na rubové straně. Boční listy jsou zakončeny ostrou a od větvičky odkloněnou špičkou. Šištice dosahují obvykle v průměru 10 mm. Složeny jsou ze čtyř až šesti plodních šupin, které jsou zakončeny nápadným hrotem.
Dlouhověkost
krátkověký až středněvěký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
dobře snáší jak přímé oslunění, tak i dílčí přistínění. V klimaticky méně příznivých lokalitách (inverzní polohy, mrazové kotliny) jsou vhodnější stanoviště v polostínu a s ohledem na pozdní jarní mrazy také spíše odvrácené expozice (severní, východní). Nehodí se na úpal.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který lze pěstebně doporučit pouze do oblastí I-II. V tužších zimách může slabě až středně silně omrzat. Regeneruje však velmi dobře. Citlivé na mrazové poškození jsou zejména mladé rostliny a žlutě zbarvené kultivary.
Faktor vody
upřednostňuje vlhčí a vlhká stanoviště. Nižší vzdušnou vlhkost snáší dobře (podstatně lépe než cypřišky). Toleruje rovněž letní přísušky.
Faktor půdy
na půdu a její minerální složení je vcelku náročný. Dobře roste jak na chudších písčitých podkladech (musí však být vlhčí), tak i na půdách těžších. Ideální jsou živné, hlinité a propustné půdy.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
doplňkový druh, který nabývá v použití na významu. Ve srovnání s cypřišky cenný vyšší tolerancí k aridním podmínkám prostředí. Vhodný do veřejné i soukromé zeleně, především jako solitéra, v menších skupinách a na vyšší živé ploty a stěny.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
rychle rostoucí dřevina, toleruje znečištěné ovzduší, vhodný k tvarování - dobře snáší řez.

Množení

Množení
Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
množen prakticky pouze řízkováním.
Odrůdy
´Castelewellan Gold´- konce větviček jsou žlutě zbarvené, 8-10 m; Gold Rider´- intenzivně žluté olistění, vyšší podíl jehlicovitých jehlic, 6 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena