Vědecký název taxonu
Thuja koraiensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
Nakai
Odrůda
-
Český název
zerav korejský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířen v horách v Severní Koreji.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
3-5 (8) m velký stromek, mnohdy jen keřovitého vzrůstu, s pravidelnou kuželovitou korunou a horizontálně rozloženými větvemi, které bývají u báze poléhavě vystoupavé.
Výhony
na větvích zpravidla vodorovně postavené, nápadně zploštělé, na líci tmavozelené a matné, na rubu s vyniklou sněhově bílou kresbou.
Listy
šupinovité jehlice v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše). Jsou na ní hustě nahloučené. Relativně široké šupiny mají obvykle 2,5-3,5 mm. Ploché střední šupiny jsou hranaté až hranatě vejčité a mají krátkou špičku. Žlázky jsou spíše nevýrazné. Rubová strana šupiny má vyniklou, nezaměnitelnou, sněhově bílou kresbu.
Plody
podlouhle vejčité, kožovité, šištice jsou světle hnědé, zhruba 8 mm dlouhé, a složené pouze ze 4 párů šupin.
Kůra a borka
červenohnědá až čokoládově hnědá, odlupující se v drobných vláknitých šupinách.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
skrze výraznou bělavou kresbu na rubu větvičky není.
Dlouhověkost
v ČR krátkověký.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
preferuje stanoviště s dostatkem světla, dobře však snese i stanoviště v polostínu.
Faktor tepla
mrazuvzdorný druh, který však u nás není dostatečně vyzkoušen, zejména ve vyšších nadmořských výškách. Lze jej doporučit pro oblasti I-III.
Faktor vody
vyžaduje stanoviště vlhká, nejlépe se stabilní půdní vlhkostí. Toleruje i krátkodobé přísušky. Nejvhodnější jsou středně vlhké lokality nebo lokality s půdou čerstvě vlhkou. Za předpokladu dostatku dostupné vody v půdě, snáší rovněž suchý vzduch.
Faktor půdy
stanovištně poměrně přizpůsobivý druh. Podobně jako většina ostatních zeravů upřednostňuje půdy spíše hlinitější a těžší, lépe propustné. Minerálně nenáročný.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
zatím spíše sbírkový druh a zajímavost. Potenciál skýtá zejména atraktivní bělavá kresba na rubu větviček. Vhodný do malých objektů zeleně a do zahradního detailu.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poněkud pomaleji rostoucí druh.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
v ČR množen zatím spíše vegetativní cestou - řízkováním.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena