Vědecký název taxonu
Pseudotsuga glauca
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Mayr) Mayr
Odrůda
-
Český název
douglaska sivá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pseudotsuga menziesii var. glauca
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
rozšířena v horských lesích v západní oblasti Severní Ameriky, od Britské Kolumbie a Alberty v Kanadě, přes severozápad a jihozápad USA, zvláště Skalnaté hory, až Texasu a severního Mexika.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 (25) m velký strom, se štíhle kuželovitou hustou korunou, s větvemi alespoň v horní části koruny poněkud vystoupavě rostoucími (šikmo postavenými), jemné větvičky jen nevýrazně závojovitě převisavé.
Výhony
žlutohnědé až červenavě zabarvené, krátce chlupaté (chlupatější než u P. menziesii), pokryté málo zřetelnými a šikmo orientovanými listovými polštářky.
Pupeny
ostře přišpičatělé a mohutné, vřetenovité 0,7-1 cm dlouhé, s přitisklými šupinami, červenohnědě zbarvené, slabě pryskyřičnaté.
Listy
modrozelené až šedozelené jehlice jsou ploché, obvykle 15-25 x 2-2,5 mm velké, na hřbetní straně s rýhou, na konci tupé nebo jen slabě přišpičatělé, nebodavé, spíše měkké, báze jehlice je zúžena v tenkou stopečku, která nasedá na větvičku pod ostrým úhlem, na rubové straně jsou dva výraznější zelenobílé pruhy průduchů, po rozemnutí jehlice voní po terpentýnu, na větvičce postaveny bez zřetelného rozčísnutí (větvičku zcela zakrývají).
Plody
podlouhle vejčité šištice jsou zhruba 5-7 x 1,5 cm velké, mají světle až rezavě hnědou barvu, vyniklé podpůrné šupiny jsou nazpět ohnuté a na koncích trojcípé.
Kůra a borka
v průběhu života dřeviny se oproti P. menziesii zásadněji nemění, v mládí (cca do 40-50 let) hladká šedá až šedozelená s četnými pryskyřičnatými puchýři, později mělce brázditá šedohnědá, zřetelně šupinovitě kostečkatá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pseudotsuga menziesii - vzrůstnější strom s široce kuželovitou korunou a svěže živě zeleným zbarvením jehlic, které jsou zpravidla poněkud užší a delší, po rozemnutí voní po citrusových plodech, na větvičce postaveny v rozčíslém uspořádání, starší stromy s hluboce brázditou červenohnědou borkou, až korkovitého vzhledu, šištice s přímými podpůrnými šupinami.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
v mládí je možné pěstovat rostliny jak na otevřených stanovištích, tak i v lehkém zástinu, světlomilnější než P. menziesii, zejména v dospělosti při nedostatku světla záhy vyvětvuje a ztrácí ojehličení.
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorná, vhodná do oblastí II-IV (V).
Faktor vody
upřednostňuje stanoviště vlhčí, nevysychavá a obecně dobře zásobená vodou a lokality s vyšší vzdušnou vlhkostí, úspěšně však toleruje i sušší polohy (daleko lépe než P. menziesii), nesnáší trvalé zamokření.
Faktor půdy
celkově nenáročný druh, při dostatečné půdní vlhkosti a propustnosti půd roste dobře i na stanovištích minerálně chudých, písčitých a kamenitých, poněkud lépe vyhovují kyselé podklady, v sušším městském prostředí nutno vysazovat na půdy hlinité a poněkud živnější.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
cenná a často používaná dřevina, vhodná i do menších objektů, pěstovaná jako solitéra, častěji však ve skupinách všech typů, skrze toleranci k suchému vzduchu i suššímu půdnímu prostředí může nahrazovat mnohé smrky či P. menziesii.
Choroby a škůdci
v některých lokalitách je možný problém se skotskou sypavkou douglasky - Rhabdocline pseudotsugae.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dřevina náchylná k vytloukání srnčí zvěří, toleruje znečištění a městské prostředí, ve vyšším věku trpí, zejména ve větrných polohách a při vertikální zátěži vylamováním větví (méně než P. menziesii).

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh prakticky výhradně generativně, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Glauca Pendula´- převisle rostoucí forma s křivolakým kmenem, 5-10m; ´Fletcherii´- zakrslý, ploše kulovitý typ, až 2m; ´Moerheimii´- stromek s krátkými větvemi a nepravidelně srpovitě zprohýbanými jehlicemi, až 5-10m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena