Asparagus densiflorus ´Myersii´

Vědecký název taxonu
Asparagus densiflorus
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Kunth) Jessop (1966; 1850 jako...
Odrůda
-
Český název
chřest hustokvětý (Sprengerův)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Asparagus sprengeri Regel
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
kapské a natalské pobřežní oblasti

Zařazení

Fytocenologický původ
ammofyt, petrofyt, etalofyt - pobřežní písečné duny, kamenité svahy, světlé lesy a křoviny
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
přepadavě rostoucí svěže zelená bylina s větvenými stonky, hustě dále odvětvujícími v zploštělá nebo hranatá kladodia
Kořen
zhlíznatělé adventivní kořeny z krátkého rhizomu
Výhony
vystoupavě přepadavé, až metr dlouhé, lysé, spirálně větvené v krátký obrost s nevelikými hrotnatými kladodiemi
Listy
silně redukované v zakřivené, měkce osténkaté šupiny
Květenství
krátké úžlabní hrozny
Květy
drobné, oboupohlavné, stejnoobalné, trojčetné, diplostemonické, bílé nebo bledě růžové
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
kulaté, ve zralosti červené (bílé u "A.sprengeri"), jednosemenné bobule
Semena
oblá, černá, poměrně veliká
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
ve své extrémní proměnlivosti zaměnitelná s jinými druhy s plochými kladodiemi, především s A. ethiopicus L. (hrozny nevětvené) nebo se stěsnaně rostoucími ekotypy A. falcatus L. s redukovanými kladodiemi (květenství větvená) - na rozdíl od A. densiflorus oba se stonky ovíjivými
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Srpen
Konec doby kvetení
Leden
Doba kvetení - poznámka
v domovině výrazně sezónní kvetení (od srpna do září, od listopadu do prosince dle ekotypu), v kultivaci kvete nepravidelně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
výsevy (klíčí ve tmě!!) po vzejítí 10-20 klux, optimum k produkci stonků k řezu 60-80 klux, méně než 1 klux: prakticky bez přírůstků a nevyzrává; k udržení kvality v bytech nejméně 2 klux
Faktor tepla
výsevy 22°C-28°C, produkce v létě 20°C (větrání od 22°C - teploty nad 34°C škodí), v zimě extenzívní kultury při 10°C-14°C, za vyšších teplot nízká kvalita
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr (chlor do 300 mg, sodík 150 mg); přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, polystyrénem, ve vrstvě min. 0.2 m vysoké; pH 6.0-7.0, EC do 1.4-1.8 mS/cm, 3-4 kg NPK / m3

Užitné vlastnosti

Použití
rostliny pro řez zeleně, hrnkové květiny
Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Haematonectria, Myrothecium, Rhizoctonia, Clypeosphaeria, Leptosphaeria, Diaporthe, Mycosphaerella, Melanospora, Richonia, Phomatospora, Sclerotinia, Pleospora, Pyronopeziza, Giberella, Zopfia, Sclerotinia a další); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), háďátka (Meloidogyne, Paratrichodorus, Dolichodorus, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
přepíchané výsevy 500 rostlin /m2; hrnkové kultury: 30-36 rostlin /m2; produkce řezané zeleně: 16-24 rostlin na m2 s výtěžností 300 až 500 stonků po dobu 4-6 let, 34-40 rostlin na m2 (nanejvýš 2-4 roky)

Množení

Množení
Předpěstování sadby a „in vitro“ (mikropropagace)
Mezihrnky
obvykle pikýrování rostlin v 8. (16.) týdnu po vzejití do 8 cm hrnků
Konečné hrnky
12 cm hrnky (30-36 hrnků na m2 - za příliš těsného rozestavění žloutnutí a opad kladodií!) po dalších osmi týdnech kultivace
Retardace
hydroxychinolinsulfáty (8-HQS) a hemihydrochloridy aminooxyacetátů (AOA) výrazně zvyšují trvanlivost řezaných stonků
Květní tvorba
pravděpodobně fotokumulativní; v produkci bezvýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury: 10-12 měsíců; produkce zeleně: výsadba 12-14 měsíců starých rostlin, kultury dle sponu výsadby až šestileté
Odrůdy
nanejvýš půl tuctu odrůd lišících se habituelně (kompaktně rostoucí ´Mazeppa´, ´Myersii´) nebo ve velikosti kladodií (´Cwebe´, ´Flagstaff´, ´Sprengeri´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
v ročním obratu rodu Asparagus na VBN (hrnkové a řezané květiny) činí podíl A. densiflorus 1.32 mil. eur - z toho ´Myersii´ 2.72 mil. stonků + 95 tis. hrnků (580 tis.eur), ´Sprengeri´ 287 tis.stonků a 1.38 mil. prodaných hrnků (734 tis.eur)
Poznámka
Obermeyer (1985) přiznává skupině Protasparagus statut svérázného rodu a rekombinuje A. densiflorus jako Protasparagus densiflorus (Kunth.) Oberm.; Malcomber & Demissew (1992) akceptují skupinu toliko na úrovni podrodu a Ito & al. (2008) ji shledávají parafyletickou

Grafické přílohy

  • Asparagus densiflorus ´Myersii´

  • Asparagus densiflorus ´Sprengeri´(plody)

  • Asparagus densiflorus ´Sprengeri´ (květy)

  • Asparagus densiflorus ´Sprengeri´

  • Asparagus densiflorus (kořeny)

  • Asparagus falcatus

  • Asparagus falcatus (květenství)

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 05:43

Green (1986) shledává zařazení Regelova A. sprengeri k A. densiflorus pochybným a přenáší jej k A. aethiopicus (který má ale ovíjivý růst)

Zobrazena 1 položka