Vědecký název taxonu
Populus balsamifera
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
topol balzámový
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Populus tacamahaca, Mill.
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA) a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
povodí řek a pobřeží moře

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom 20-25 m vysoký, koruna elipčitá, později až kulovitá; větve vzpřímené
Kořen
kotevní
Výhony
letorosty červenohnědé, lysé
Pupeny
lepkavé, typicky aromatické, velké
Listy
vejčité 8-15 cm dlouhé, rub namodralý, lysý, na bázi zaokrouhlené až široce klínovité, někdy se 2 žlázkami, na okraji brvité
Květenství
jehnědy 3-7 cm dlouhé
Květy
dvoudomé rostliny, jednopohlavné květy, Samčí jehnědy 12-14 cm dlouhé, samičí jehnědy 5-7 cm
Plody
tobolky vejčité v jehnědách 12-14 cm dlouhých
Kůra a borka
šedohnědá, borka hluboce brázditá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Populus simonii (listy jsou nejširší uprostřed nebo v horní polovině)
Dlouhověkost
krátkověký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblast I-III, netrpí pozdními mrazíky
Faktor vody
snese sušší stanoviště
Faktor půdy
vyhledává živné a hluboké půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
aleje, větrolamy, solitéra i porosty
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
rychle rostoucí strom

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky a Kořenové řízky

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena