Symphyotrichum cordifolium - oddenky

Vědecký název taxonu
Symphyotrichum cordifolium
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Linné) Nesom (1994; 1753 jako...
Odrůda
-
Český název
hvězdnice shorakvětá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Aster lowrieanus (Porter) Nesom
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
po celém americkém východě a středozápadě z Quebecu po Manitobu, Nebrasku, Kansas a Arkansas, Mississippi a Floridu

Zařazení

Fytocenologický původ
(helo)hylofyt, pelochtofyt, chledofyt: mokré opadavé lesy, skalnaté i hlinité břehy potoků, antropogenní stanoviště, do 1200 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá, vzpřímená, až 1.2 m vysoká trvalka
Kořen
adventivní kořeny z krátkých oddenků
Výhony
přímé nebo distálně ohnuté, shora větvené, zpravidla lysé, hustě olistěné a často hnědopurpurové
Listy
střídavé, vespod na lodyhách křídlatě řapíkaté, hrotnatě vejčitě-srdčité s nepravidelně pilovitými okraji, výše kopinaté a na kvetoucích větévkách silně redukované, oboustranně lysé nebo řídce štětinkaté
Květenství
drobné a početné (50-300 i více), v rozkladitých pyramidálních latách seskládané úbory s nestejnými lineárními zákrovními listeny ve 4-6 řadách, s 10-16 paprsky a 10-16 krémovými kvítky disku
Květy
různoobalné (kalichy přeměněny v šupiny a štětinky), srostloplátečné, pětičetné, haplostemonické - paprsky zygomorfní, plodné (samičí), krátké, modropurpurové (vzácně růžové i bílé); kvítky disku koleomorfní, oboupohlavné, krémové, před odkvětem purpurově přebarvující
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
temně purpurové obvejčité nažky s bílým nebo narůžovělým štětinkatým chmýrem
Semena
vysévány jsou celé nažky (bez chmýru)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
podobně srdčité bazální listy má ještě S. ciliolatum (Lindl.) A.& D.Löve (větší úbory v počtu 15-50, lístky na kvetoucích větévkách často jen lineární) nebo S. shortii (Lindl.) Nesom (listy jen mělce vroubkované); také druhy blízkého rodu Eurybia (veliké úbory s širokými a stejně velikými zákrovními listeny)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Září
Konec doby kvetení
Listopad
Doba kvetení - poznámka
pozdní odrůdy až od října

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt, fotoperiodická květní tvorba (viz níže); neinduktivní osvětlení již od 0.1 klux
Faktor tepla
mrazuvzdorná údajně do -28°C (USDA); vernalizace 2°C-4°C
Faktor vody
vysoké požadavky na živiny a vodu zejména ku konci jara při elongaci květních stonků
Faktor půdy
přizpůsobivá v provzdušněných, spíše zásaditých (pH 6.0 - 8.0) půdách
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon
Choroby a škůdci
z nejvýznamnějších ascomycety (Erysiphe, Sclerotium, Alternaria, Phyllachora, Elsinoe) a rzi (Coleosporium, Puccinia, Uromyces); ze škůdců mšice (Aulacorthum, Brachycaudus, Masonaphis), síťnatky (Corythucha), vrtalky (Liriomyza, Nemorimyza), květilky (Botanophila, Pegohylemyia), vrtule (Paroxyna, Campiglossa, Cornutrypeta), obaleči, píďalky, pilatky, pernatušky a jiní motýli (Argyrotaenia, Eriopsela, Eupithecia, Ourapteryx, Leioptilus, Pachyprotasis, Cucullia)
Doporučený spon pro výsadbu
v zapojených parkových výsadbách dle odrůdy 4-8 rostlin na m2

Množení

Množení
Vrcholové řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka
vernalizované řízky při 20°C-22°C zakoření pod folií do 2-3 týdnů
Mezihrnky
2-3 cm buňky sadbovače pro zakořenění řízků
Konečné hrnky
9 cm (jediný zakořenělý řízek), 11-12 cm (tři řízky)
Květní tvorba
krátkodenní rostliny s kritickou délkou dne 13-14 h - dlouhý den pro elongaci stonků, krátký den pro květní tvorbu
Reakční doba
šest - osm týdnů (11 h den, 18°C)
Odrůdy
zhruba tucet odrůd lišících se vzrůstem a velikostí úborů (´Photograph´, ´Ideal´, ´Hedwig´, ´Chieftain´, ´Blütenregen´, ´Novemberblau´ a další)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF
Celky sbírek - poznámka
Mendeleum - sortiment rodu Aster (Aster, Eurybia, Symphyotrichum): 'Silver Spray', 'Little Carlow'

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
O 3b: Symphyotrichum cordifolium ´Ideal´ - XI/2018; Symphyotrichum cordifolium ´Little Carlow´ - XI/2018; Symphyotrichum cordifolium ´Photograph´ - XI/2018; Symphyotrichum cordifolium ´Silver Spray´ - XI/2018; Labyrint zahrad: Symphyotrichum cordifolium ´Ideal´- 2015
Dodavatel
O 23b: Zámecké zahradnictví Ctěnice Labyrint zahrad: Trvalky Batůškovi, Babice
VBN statistiky
2005: v kategorii "tuinplantengroepen" 432 tis.prod.hrnků pod "Aster" (z toho na Novi-Belgii Groep připadá 310 tis.hrnků, 104 tis.hrnků "overig")

Grafické přílohy

 • Symphyotrichum cordifolium - oddenky

 • Symphyotrichum cordifolium - list

 • Symphyotrichum cordifolium - květenství

 • Symphyotrichum cordifolium ´Blütenregen´

 • Symphyotrichum cordifolium ´Chieftain´ - úbory

 • Symphyotrichum cordifolium ´Chieftain´

 • Symphyotrichum cordifolium ´Blütenregen´ - úbory

 • Symphyotrichum cordifolium ´Photograph´

 • Symphyotrichum saggitifolium - úbory

 • Symphyotrichum saggitifolium

 • (Uher) Symphyotrichum ciliolatum - úbory

 • Symphyotrichum ciliolatum

 • Symphyotrichum cordifolium ´Ideal´
  Foto: T. Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Úterý 22. Říjen 2013 18:25

AGM 1993 - odrůdy ´Chieftain´, ´Photograph´, ´Sweet Lavender´ a ´Little Carlow´; v německém sledování jen ´Photograph´ s dobrým hodnocením

Zobrazena 1 položka