Vědecký název taxonu
Asparagus asparagoides
Jména autorů, kteří taxon popsali
(L.) Wight (1909; 1753 jako Medeola...
Odrůda
-
Český název
chřest medeolovitý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Asparagus medeoloides (L.f.) Thunb.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Kapska a Transvaalu po Kenyu a Kongo; zplanělá též v australských a jihoamerických subtropech

Zařazení

Fytocenologický původ
ammofyt, etalofyt & ptenothalofyt, chledofyt - pobřežní písčiny, světlé lesy a křovinatá buš, narušená stanoviště podél cest do 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina
Liána a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
liána s oplétavými drátovými stonky, odvětvujícími v listotvará kladodia
Kořen
svazčité, hnědé, zhlíznatělé adventivní kořeny z krátkého rhizomu
Výhony
tenké, zprohýbaně ovíjivé, až tři metry dlouhé, lysé, větvené v oplétavý obrost s nevelikými, hrotnatě vejčitými, mnohanervými kladodiemi
Listy
silně redukované v nepatrné bezostné šupiny
Květenství
redukované (zpravidla nanejvýš dvoukvěté) úžlabní hrozny
Květy
drobné, oboupohlavné, bílé, stejnoobalné s lineárními a nazpět ohrnutými tepaly, trojčetné, diplostemonické
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
ploše kulovité, ve zralosti červené, až osmisemenné bobule s přetrvávajícím okvětím
Semena
oblá, černá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
extrémně proměnlivý taxon - úzkolisté (prakticky však nepěstované) populace zaměnitelné s jinými druhy podrodu Myrsiphyllum, především s A.scandens Thunb. nebo A. ramosissimus Bak. (oba s terminálními květy a úzkými jednožilnými kladodiemi)
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Leden
Konec doby kvetení
Březen
Doba kvetení - poznámka
v domovině výrazně sezónní kvetení (Kapsko a Natal: od června do září, Transvaal: v lednu a únoru) v závislosti na srážkovém období; v kultivaci zpravidla v předjaří

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
výsevy (klíčí ve tmě!!) po vzejítí 10-20 klux, optimum k produkci stonků k řezu 60-80 klux, méně než 1 klux: prakticky bez přírůstků a nevyzrává; k udržení kvality v bytech nejméně 2 klux
Faktor tepla
výsevy 22°C-28°C, produkce v létě 20°C (větrání od 22°C - teploty nad 34°C škodí), v zimě extenzívní kultury při 10°C-14°C, za vyšších teplot nízká kvalita
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr (chlor do 300 mg, sodík 150 mg); přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 6.0-7.0, EC do 1.4-2.4 mS/cm, 3-4 kg NPK / m3
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivá široké škále substrátů s kolísajícím pH i zasolením

Užitné vlastnosti

Použití
rostliny pro řez zeleně (na drátěné opoře), hrnkové květiny
Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Myrothecium, Rhizoctonia; Clypeosphaeria, Leptosphaeria, Diaporthe, Pleospora, Mycosphaerella, Melanospora, Phomatospora); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides, Paeartrichodorus, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: zpravidla v hrnkách, 32-36 hrnků na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a „in vitro“ (mikropropagace)
Mezihrnky
obvykle pikýrování rostlin v 8. (16.) týdnu po vzejití do 8 cm hrnků
Konečné hrnky
12 cm hrnky (30-36 hrnků na m2 - za příliš těsného rozestavění žloutnutí a opad kladodií!) po dalších osmi týdnech kultivace
Květní tvorba
exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury: 8-12 měsíců; k řezu zeleně: výtěžnost dva - tři roky

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
v ročním obratu rodu Asparagus na VBN (hrnkové a řezané květiny) je podíl taxonů skupiny Myrsiphyllum bezvýznamný
Poznámka
Obermeyer (1985) přiznává skupině Myrsiphyllum statut svérázného rodu a akceptuje (invalidně pro existenci jména Elide!) Willdenowovo jméno Myrsiphyllum asparagoides (L.) Willd..; Kerguelen (1993) rekombinuje binom Elide asparagoides (L.) Kerg.; Malcomber & Demissew (1992) akceptují skupinu Myrsiphyllum na úrovni podrodu

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena