Anthurium scandens - běloplodé

Vědecký název taxonu
Anthurium scandens
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Aublet) Engler (1878; 1775 jako...
Odrůda
-
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Anthurium leucocarpum Schott
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Mexika (Guerrero, Puebla, Oaxaca) přes karibskou šíji do Brazílie (Amazonas, Acre a na východě z Pernambuca a Ceará do Paraná)

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - nižinné a podhorské lesy i savany (formace amazonica, mata atlantica, caatinga a cerrado, z nížin až k 2600 m do hor
Pěstitelská skupina
Liána a Interiérová rostlina okrasná listem
Pěstitelská skupina - poznámka
Liánovitý epifyt okrasný listem a plodem
Životní forma
Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
drobná kořenující liána s tuhými, kožovitými, elipčitými listy
Kořen
adventivní, v půdě bílé, na stoncích bledě zelené
Výhony
kompaktně liánovité, šedozelené s přetrvávajícími vlákny po rozpadu katafylních listenů
Listy
pochvatě a kloubnatě řapíkaté, do 0.1 m dlouhé, vejčité nebo elipčité, svěže zelené s vpadlými žlázkami
Květenství
úžlabní, krátce stopkaté, zelenobílé, někdy růžově stínované palice s oboupohlavnými kvítky, chráněné drobnými, vejčitými, bledě zelenými a za květu odstávajícími toulci
Květy
oboupohlavné, zdánlivě čtyřčetné se zbytnělými tepaly, proterogynické
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
bílé nebo purpurové, ploše kulovité bobule zvíci hrachu, s 4-8 semeny
Semena
drobná, vejčitá, bledě žlutá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný taxon sekce Tetraspermium, zaměnitelný snad jen s blízkým Anthurium trinerve Miq. s bělavými, za květu k palici přitisklými toulci a hrotnatě okrouhlými bobulemi; podobné také Anthurium tonduzii Engl., snadno rozpoznatelné dle dlouhých internodií bez zbytků listenů
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
kvete celoročně, nejvíce ale ve světlých měsících roku (pozastavení vývinu založených poupat při nedostatku světla)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
optimum 16-32 klux, toleruje až 48 klux, k dlouhodobému udržení kvality v bytech 1-2 klux (ale nekvetoucí a tedy neplodící rostliny)
Faktor tepla
produkce 22°C-26°C množení, poté 18°C-28°C/18°C
Faktor vody
mesofyt, stejnoměrná vlhkost substrátu, toleruje občasné vyschnutí
Faktor půdy
produkce zpravidla v baltské rašelině s borkou, perlitem, pH 6.0-7.0

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Erwinia, Xanthomonas), rzi (Uromyces) a početné deuteromycety (Colletotrichum,Ceratocystis, Rhizoctonia, Sclerotia, Acremonium, Cephalosporium, Cercospora, Myrothecium, Pythium); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus), štítenky (Pinnaspis), háďátka (Rhadopholus)

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
zpravidla vrcholové řízky se založenými květenstvími - produkce oproti výsevům až o 60% kratší
Mezihrnky
jen u výsevů - z 3 cm sadbovačů po čtyřech měsících do 8 cm hrnků, po dalších 3-4 měsících přehrnkování
Konečné hrnky
9-11 cm hrnky - 80-100 hrnků na m2, konečné rozestavění 48-64 hrnků na m2
Retardace
ne
Květní tvorba
květenství zakládána za každým listem, ve špatných podmínkách (světlo, výživa) abortují
Reakční doba
květy na palici rozkvétají cca 6-8 týdnů po rozvinutí příslušného listu
Doba kultivace
v 9-11 cm hrnkách z vrcholových řízků šest až osm měsíců, z výsevů 16-20 měsíců

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
roční obrat 49.5 mil.eur (Anthurium, 16.3 mil.prod.hrnků) - ve VBN statistikách 2. příčka v žebříčku hrnkových květin (2010); kategorie "overig" s obratem 7.9 mil.eur (3.0 mil.prod.hrnků), podíl A.scandens nicméně zanedbatelný a ve statistikách není sledován

Grafické přílohy

  • Anthurium scandens - běloplodé

  • Anthurium trinerve - květenství

  • Anthurium scandens

  • Anthurium scandens - šeříkové

  • Anthurium trinerve

  • Anthurium scandens - purpurové

  • Anthurium scandens - květenství

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena