Stromanthe thalia - list abaxial

Vědecký název taxonu
Stromanthe thalia
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Vellozo) Braga (1995; 1829 jako...
Odrůda
´Triostar´
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Stromanthe sanguinea Sond., Stromanthe spectabilis Lem.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Brazílie (Bahia, odtud po atlantickém pobřeží k jihu do Paraná)

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - lesy formace mata atlantica, v horách až k 1400 m n.m.
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá bylina až 1.5 m vysoká, s velikými, dvouřadými, kopinatými, vzpřímenými, diskolorními listy
Kořen
adventivní kořeny
Výhony
bezlodyžné rostliny s podzemními oddenky
Listy
antitropní, pochvatě řapíkaté (poměr délky řapíku k čepeli proměnlivý v ontogenezi), asymetricky kopinaté, až 0.6 m dlouhé, lysé, shora sytě zelené s bledým žebrem, vespod purpurové (ale zelené u "Stromanthe spectabilis")
Květenství
latnatá soukvětí s krvavě červenými listeny a květy (nápadnými však hlavně bílými staminodiemi) na masitých růžových stopkách
Květy
oboupohlavné, asymetricky trojčetné, krvavě červené se sněhově bílými staminodiemi (plodná jen polovina jediné tyčinky)
Plody
červená tobolka
Semena
drobná, elipčitá, s bělavým arillem
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný, stěží zaměnitelný taxon - blízká Stromanthe lutea Eichler má konkolorní listy a oranžová soukvětí s bledě žlutými květy
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Únor
Konec doby kvetení
Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
10-20 klux, od 25 klux nutno stínit; k udržení kvality v bytech nejméně 0.8-1.2 klux
Faktor tepla
množení 22°C-24°C na spodním teple, produkce v létě 20°C-24°C, ani v noci ne pod 18°C, v zimě dle osvětlení 18°C-22°C
Faktor vody
voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 4.5-6.0, EC do 1.2 mS/cm
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Pseudomonas), početné askomycety (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Colletotrichum; Pyricularia, Acremonium, Dictyochaeta, Rhinocladiella, Phialocephala, Tetraploa, Sporidesmiella); ze škůdců štítenky (Diaspis, Pulvinaria), roztoči (Steneotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v hrnkách: 14-18 hrnků na m2 nebo méně, dle velikosti zboží

Množení

Množení
Řízkování, Bazální řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
jako řízky se upravují laterální pupeny odlámané z oddenku
Mezihrnky
10 cm v případě přehrnkování do 16-20 cm hrnků k dopěstování velkých rostlin
Konečné hrnky
zakořenělé oddělky do 12-14 cm hrnků
Květní tvorba
pravděpodobně krátkodenní, exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace
hrnkové kultury: menší rostliny z oddělků cca 6-8 měsíců (v hrnkách 10-14 cm), velké rostliny (16-20 cm hrnky) až 18 měsíců
Odrůdy
krémově pestrolisté ´Magic Star´ (´Valmic´) a ´Triostar´, přes krémovou variegaci duhově probarvené ´Multicolor´ a ´Horticolor´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
VBN 2010: 449 tis.prodaných hrnků (1.05 mil.eur) - 117. pozice mezi hrnkovými rostlinami; 2005: ještě 636 tis.prod.hrnků (1.79 mil.eur), z toho 288 tis.rostlin ´Triostar´ a 251 tis.hrnků ´Multicolor´
Poznámka
AGM 1993

Grafické přílohy

  • Stromanthe thalia - list abaxial

  • Stromanthe thalia - květy

  • Stromanthe thalia - květenství

  • Stromanthe thalia - list adaxial

  • Stromanthe thalia ´Triostar´- habitus. Foto: T. Kuťková

  • Stromanthe thalia - habitus. Foto: T. Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena