Ficus vaccinioides - sykonium

Vědecký název taxonu
Ficus vaccinioides
Jména autorů, kteří taxon popsali
Hemsley ex King (1888)
Odrůda
-
Český název
fíkovník brusnicovitý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
endemit Taiwanu a přilehlých ostrovů (Lanyu, Lyutao)

Zařazení

Fytocenologický původ
lochmofyt (etalofyt), kremnofyt - stálezelené křoviny a exponované přímořské útesy
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem a Keříček stálezelený
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
stálezelený půdopokryvný plazivý keř (v hrnkách přepadavě rostoucí)
Kořen
adventivní kořeny v nodech
Výhony
tenké, plazivé, červenohnědé až hnědočerné, drobně pýřité, střidavě olistěné, kořenující
Listy
obvejčité, celokrajné, kožovité, sotva zdéli palce; téměř lysé, shora s cystolity; palisty drobné, červené
Květenství
soliterní nebo párovaná, globosní receptakula (fíky) uzavírající květy, po uzrání černopurpurová, roztroušeně pýřitá, menší s vyniklými ostiolami
Květy
samčí a hálkové květy 3-5četné, samičí čtyřčetné, všechny smíšené v témže receptakulu
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
okrouhlé lepkavé nažky
Semena
neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
stěží zaměnitelný druh, blízký v typové sekci Ficus popínavému Ficus tannoensis Hayata z taiwanských mangrovů (listy lineární i rhombicky obvejčité, s ouškatými bázemi, fíky lysé a hnědé)
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben

Doba zrání

Začátek doby zrání
Květen
Konec doby zrání
Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá nedostatku světla; množení 16 klux, produkce do 32 klux; k déledobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 2-4 klux
Faktor tepla
20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 18°C-24°C / 20°C létě (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 16°C-18°C v zimě
Faktor vody
RVV: produkce 80% a více, v bytech a prodejních halách nejméně 60%; nízká vzdušná vlhkost dekompenzuje pozitivní vliv světla a za vysoké světelné intenzity dochází pak k poškození listů
Faktor půdy
především vzdušný a propustný substrát; produkce zpravidla v baltské rašelině s pH5.5-6.5, EC do 2.5 mS.cm

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně
Choroby a škůdci
rzi (Physopella, Cerotelium) a početné deuteromycety (Colletotrichum, Macrophoma, Diplodia, Septoria, Glomerella, Cercospora, Pellicularia, Corynespora); ze škůdců svilušky (Eotetranychus, Aceria), červci (Planococcus, Ceroplastes, Paratachardina), třásněnky (Gynaikothrips), molice (Singhiella, Paraleyrodes), bejlomorky (Horidiplosis), háďátka rodů Pratylenchus a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v 8-9 cm hrnkách: 6-8 týdnů 140 /m2, poté do expedice 80 /m2; vysazování v zimních zahradách 10-14 rostlin /m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
vrcholové i osní řízky s 6-8 listy po pěti nebo více do 6 cm hrnků - osní řízky prorážejí jen o málo později než vrcholové
Mezihrnky
multipack nebo hrnky 6 cm
Konečné hrnky
hrnky 8-12 cm v závislosti na velikosti expedovaných rostlin
Retardace
ne
Doba kultivace
v 8-9 cm hrnkách v létě dvanáct až čtrnáct týdnů, v zimě do 20 týdnů (menší rostliny s výhony o 15-20 listech); vyvazované v 14 cm hrnkách 30-38 týdnů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

  • Ficus vaccinioides - sykonium

  • Ficus vaccinioides

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena