Vědecký název taxonu
Spartina pectinata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Link
Odrůda
-
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Spartina michauxiana Hitchc.
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - poznámka
Severní Amerika

Zařazení

Fytocenologický původ
mokřady, bažiny, břehy vodních toků, vlhké prérie
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
krátce výběžkatá, stébelnatá tráva, tvořící řídké, mírně se rozrůstající porosty 120 - 170 cm vysoké
Kořen
adventivní z plazivých oddenků
Výhony
stébla vzpřímená, olistěná, ukončena květenstvím
Listy
světle zelené, 80 - 120 x 1, 5 - 3 cm, výrazně obloukovitě ovisnuté často až k zemi; na podzim barví do žluta, poté hnědnou
Květenství
úzká, sevřená, zelenohnědá lata složená ze sevřených lichoklasů
Květy
lichoklas
Vytrvalost
vytrvalá
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Srpen
Konec doby kvetení
Září
Doba kvetení - poznámka
pozdně kvetoucí druh

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
plné slunce, lehký polostín; ve stínnu je slabá, vytahuje se a rozklesává
Faktor tepla
v našich klimatických podmínkách na vhodných stanovištích mrazuvzdorná
Faktor vody
upřednostňuje vlhká stanoviště ale je velmi tolerantní k suchu - zde dorůstá menších rozměrů a méně se rozrůstá
Faktor půdy
hluboké, živné, humózní, hlinité

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
porost seřežeme na jařě

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
zajímavá ve velkých porostech v přírodě podobných vegetačních prvcích
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
mírně expanzivní trvalka, šířící se oddenky z místa výsadby; může se rozklesávat
Doporučený spon pro výsadbu
3 ks/ m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
kultivary dělením na jaře, čistý druh také semeny
Odrůdy
´Aureomarginata´ - různě široké, podélné žluté pruhy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena