Geranium phaeum ´Lily Lovell´- květ

Vědecký název taxonu
Geranium phaeum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
-
Český název
kakost luční
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Geranium lividum L´Hér.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
pohoří iberská, alpská a balkánská, odtud po karpatském oblouku do hor sudetských

Zařazení

Fytocenologický původ
taphrofyt a telmatofyt, pelochtofyt, efylofyt, chledofyt - vlhké louky a příkopy, horské nivy, břehy vodních toků, mokré lesy a křoviny, sídliště, v horách k 2400 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatě vzpřímená trvalka přes půl metru vysoká, s robustním olistěním a vzdušnými květenstvími
Kořen
početné adventivní kořeny ze silných podzemních oddenků
Výhony
vidlanovitě větvené, v nodech jednostranně lomené, odstále chlupaté a žláznaté, střídavě (!) olistěné
Listy
dlouze řapíkaté (horní téměř přisedlé), v obrysu obvejčité, přes 0.1 m široké, dlanitě pětidílné s úkrojky nepravidelně zubatými, oboustranně žláznatě pýřité, často s kaštanovou kresbou (ne u subsp. lividum!), s brzy zasýchajícími palisty
Květenství
početné dvoukvěté vijany na žláznatých stopkách, za rozkvětu poniklé
Květy
nepříliš veliké, různoobalné, oboupohlavné, volnoplátečné, pětičetné, hnědopurpurové s bělavým okem nebo (var. lividum) šeříkově růžové, slabě souměrné s plátky překrývajícími se a nazpět ohnutými, se žlutými nebo fialovými prašníky; sepaly osinkaté a žláznatě chlupaté
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
zobanité merikarpy bez okrasné hodnoty
Semena
elipčitá,světle hnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelné s balkánským G. reflexum L. (cípy kalicha jen nezřetelně osinkaté a silně nazpět ohnuté) a především s hybridy s tímto druhem (G. ×monacense Harz s květy zpravidla špinavě růžovými)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
v horách často do července

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivý taxon, lépe však prospívá na slunci (jen za dostatku vody)
Faktor tepla
výsevy: nabobtnání osiva 20°C, poté cca šest týdnů 2°C-6°C, vzchází 10-14 dní při 18°C-24°C; řízkování 22°C-24°C; mrazuvzdorná do -34°C (USDA)
Faktor vody
mezofyt až hygrofyt
Faktor půdy
hluboká a bohatá živinami, přednostně alkalická (pH 6.5 - 8.0) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně, ředevším v době kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
GR2 abs-hs, doplňkově FR2 abs
Choroby a škůdci
askomycety (Erysiphe, Alternaria, Cercospora, Phytophtora) a rzi rodu Puciinia (Aecidium); ze škůdců háďátka (Meloidogyne, Pratylenchus, Helicotylenchus, Scutellonema), klopušky a jiné ploštice (Hypera, Protoemphytus, Rhopalus), lalokonosci (Limobius), mandelinky rodu Aphthora, bejlomorky a obaleči (Dasineura, Cnephasia).
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 4-6 rostlin na m2, nejlépe ve větších skupinách až po 20-30 rostlinách

Množení

Množení
Řízkování, Bazální řízky, Dělení trsů a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
jako řízky použitelné jarní růžice s částí oddenku; výsev: 10 g osiva k dopěstování tisíce rostlin
Mezihrnky
nejméně 6 cm sadbovače
Konečné hrnky
kontejnery 10-12 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše fakultativně dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud chybí; nutná je vernalizace (šest týdnů 4°C-6°C)
Doba kultivace
z výsevů 14-18 týdnů; z tkáně 12-14 týdnů, po převodu na nesterilní substrát šest týdnů otužování pod vodní mlhou a 8-10 týdnů ve školce
Odrůdy
na padesát odrůd lišících se zbarvením listů a květů (temně kaštanové ´Angelina´, ´Jupiter´, ´Chocolate Chip´, ´Raven´, ´Slatina´, ´Springtime´, ´Séricourt´, Samobor´, ´Tritia´; modropurpurové ´Blauwvoet´, ´Our Pat´, ´Lisa´, ´Nighttime´, ´Possibility, ´Mierhausen´, ´Saturn´; růžové a lila ´Anne Claire´, ´Goldmund´. ´Klepper´. ´Mixbury Ghost´, ´Nightshade´, ´Stilongfleet Ghost´, ´Walküra´; bílé ´Album´, k tomu několik duhově růžových odrůd G. ×monacense Harz: ´Calligrapher´, ´Muldoon´ atd.)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF
Celky sbírek - poznámka
C 2b: ´Trilly Petals´ C7 : Lily Lovell´

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
C 2b: ´Trilly Petals´ - VI/ 2011 C 7: ´Lily Lovell´- VI/2011
Dodavatel
´Trilly Petals´; ´Lily Lowell´: Pereny - Ondřej Fous
VBN statistiky
2005: 85 tisíc prodaných hrnků (kakosty celkem) s obratem 56 tis.eur; z toho "Geranium overig" 70 tisíc hrnků (40 tis.eur)
Poznámka
pěstována před rokem 1700; plnokvěté odrůdy od roku 1882

Grafické přílohy

 • Geranium phaeum ´Lily Lovell´- květ

 • Geranium phaeum ´Majus´- list

 • Geranium phaeum ´Goldmund´- list

 • Geranium monacense ´Calligrapher´- květ

 • Geranium phaeum ´Taffs Jester´- list

 • Geranium phaeum ´Chocolate Chip´ - květ

 • Geranium phaeum ´Angelina´ - květ

 • Geranium phaeum ´Goldmund´- květ

 • Geranium monacense ´David Bromley´ - list

 • Geranium monacense ´Eric Clement´ - květ

 • Geranium phaeum ´Majus´ - květ

 • Geranium phaeum ´Samobor´ - květ

 • Geranium phaeum ´Stillingfleet Ghost´ - květy

 • (Uher) Geranium phaeum ´Purpureum´ - květ

 • Geranium phaeum ´Album´ - květ

 • Geranium monacense ´David Bromley´ - květ

 • Geranium phaeum ´Taffs Jester´ - květ

 • Geranium phaeum ´Langthorns Blue´ - květ

 • Geranium phaeum ´Samobor´ - list

 • Geranium phaeum ´Purpureum´ - list

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 06:08

ze sedmnácti odrůd hodnocených německými školkaři (Hertle, 2001) výborné ´Golden Sspring´a ´Lilly Lovel´, dobré a cenné pro zahrádkáře ´Album´, ´Angelina´, ´Majus´, ´Samobor´a ´Stillingfleet Ghost´, ostatní shledány postradatelnými; AGM 2006 pouze ´Our Pat´,

Zobrazena 1 položka