Vědecký název taxonu
Fraxinus angustifolia
Jména autorů, kteří taxon popsali
Vahl
Odrůda
-
Český název
jasan úzkolistý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Fraxinus oxycarpa, Fraxinus excelsior var. Angustifolia
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
lužní lesy

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
mohutné rychle rostoucí stromy, 20-35 m, koruna elipčitá, větvení pravidelné, textura jemnější než F. excelsior
Výhony
letorosty lysé, šedavé
Pupeny
pupeny hnědé až hnědočerné, někdy po 3 v přeslenu
Listy
lichozpeřené z 9-13 lístků, úzké 1-2 cm, lysé, kopinaté, ve střední části asi se 3 zuby na 1cm, ostře pilovité, se špičkami vzhůru zahnutými, tmavě zelených, přisedlých nebo téměř přisedlých, báze klínovitážilnatina na rubu slabě patrná
Květenství
krozny z postranních pupenů
Květy
bezkorunné
Plody
na bázi klínovité křídlaté nažky, semenné pouzdro delší než 1/2 nažky
Kůra a borka
kůra šedá, ve stáří rozpukaná v černohnědou, hluboce síťově rozbrázděnou borku
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Fraxinus excelsior (postranní pupeny po 2, černé; listy širší, na podzim nebarví, opadávají dříve)
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Duben
Doba kvetení - poznámka
kvete v dubnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
semena se sklízí v září a říjnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný, snese mírné přistínění
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
není tak náročný na světlomilnost jako F. excelsior
Faktor tepla
vyhledává teplé lužní polohy, oblast I, citlivý na silné mrazy
Faktor vody
vyžaduje vysokou hladinu spodní vody, dobře snáší záplavy
Faktor půdy
upřednostňuje humózní, hluboké, živné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim barví červenohnědě až mahagonově
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
nemnoží se, v krajinných úpravách v lužních polohách - doplňková a výplňová dřevina
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výrazné podzimní zbarvení

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Očkování, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka
kultivary roubujeme, jako podnož volíme F. excelsior
Odrůdy
´Elegantissima´ - listy obvykle po 11 lístcích, drobně pilovitých; vše lysé; ´Pendula´ - listy drobné, výhony tenké, větve převislé; ´Raywood´ - velmi vitální, barví červeně purpurově

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena