Tiarella cordifolia

Vědecký název taxonu
Tiarella cordifolia
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
mitrovnička srdcolistá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
Severní Amerika

Zařazení

Fytocenologický původ
podrosty vlhkých horských lesů, svahy kolem potoků s půdami bohatými na živiny
Pěstitelská skupina
Trvalka polostálozelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15 cm vysoká rostlina v listu, 30 cm v květu se schopností tvořit nadzemní výběžky a vytvářet hustý zapojený porost.
Kořen
adventivní z krátkého oddenku
Výhony
vzpřímené, jemně pýřité, oblé, ukončené květenstvím ne příliš vysoko nad listy
Listy
okrouhle vejčité, mělko 5 laločnaté, zubaté, se srdčitou bází, asi 5-10 x 3-8 cm velké jsou zelené s nepravidelnými hnědými skvrnami.
Květenství
květy v řídkých, jemných vzpřímených hroznech nad listy. Květní lodyha i stopečky květů jemně pýřité.
Květy
5 četné, korunní plátky cca o ½ delší než kališní lístky, oboje bílé. Okvětní lístky elipčité až kopinaté. Nápadné dlouhé tyčinky (2 – 7 mm) jsou přibližně stejně dlouhé.
Plody
jednopouzdrá tobolka se 2 nestejně dlouhými chlopněmi.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
podobná s Tiarella whereyi, která netvoří nadzemní výběžky. Od rodu Tellima se liší jiným typem květu (hvězdicovité), Tellima (okvětí srostlé, zvonkovité)
Dlouhověkost
krátkověká až středněvěká; nesvědčí ji suché, horké kontinentální léto
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Remontování
Remontování - poznámka
slabě může remontovat

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
polostín, stín - ideální, plné slunce nesnáší
Faktor tepla
mrazuvzdorná
Faktor vody
vlhké až čerstvé, suché půdy nesnáší
Faktor půdy
dobře oddrenážované, propustné, živné, humózní půdy
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
I když pochází z chladných a vlhkých míst nesnáší zamokření, upřednostňuje mírně kyselé půdy.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení, pestrolisté kultivary colorečně
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
na záhonu a v alpinu na adekvátním stanovišti
Použití
atraktivní ale pro naše klimatické podmínky ne příliš vhodná trvalka
Doporučený spon pro výsadbu
12 - 16 ks/m2

Množení

Množení
Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Odrůdy
Vedle druhových selekcí je dnes na trhu řada mezidruhových hybridů a jejich selekcí, které se liší tvarem a především vybarvením listů, barvou, hustotou a vybarvením květenství.

Ostatní

Grafické přílohy

  • Tiarella cordifolia

  • Tiarella cordifolia - porost

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena