Vědecký název taxonu
Acer saccharum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Marschall
Odrůda
-
Český název
javor cukrový
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Acer barbatum, Acer saccharophorum
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA) a Karibská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
nížinné až podhorské lesy

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
v domovině dorůstá ke 40 m výšky, v kultuře menší do 25 m, tvoří průběžný kmen, koruna je protáhle elipčitá, v obrysu poměrně pravidelná
Výhony
letorosty jsou zelené, lysé, na konci první sezóny zhnědnou, jsou pokryty množstvím protáhlých lenticel, starší větvičky jsou šedohnědé, hladké
Pupeny
do 1 cm velké, protáhle kónické, ostře přišpičatělé, kryté množstvím přišpičatělých šupin, které mohou mít tmavší okraj, lehce pýřité
Listy
papírovité, 8-15 cm dlouhé a do 16 cm široké, 3-5 laločné, zaříznuté do méně než poloviny čepele, laloky špičatě, hrubě zubaté, báze srdčitá, mělce srdčitá, líc sytě zelený, lysý, matný, rub světle zelený, lysý, nejvýše na žilnatině slabě chlupaté, řapík 6-8 cm dlouhý, lysý
Květenství
uspořádané v téměř přisedlých okoličnatých chocholících
Květy
zelenožluté, na 3-7 cm dlouhých chlupatých stopkách
Plody
lysé nažky, tvaru U, často nepravidelné, křídla 2,5-4 cm dlouhá, rozložená v ostrém úhlu
Kůra a borka
v mládí hladká, nebo jen lehce nevýrazně brázditá, šedohnědá, později podélně brázditá, loupající se v malých šupinách
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Acer platanoides (blanité, 3-5 laločné, laloky se zařezávají až do poloviny čepele, ostře protáhle zakončené)
Dlouhověkost
středněvěký
Doba rašení
Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
kvete na přelomu dubna a května, s rašením listů

Nároky na stanoviště

Faktor světla
vyhovuje mu slunečné stanoviště, až střídání světla a stínu
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
mrazuvzdorný, oblasti I-IV, snášejí teplo
Faktor vody
vyhovující je dostatečné množství vzduchu a vláhy v půdě, snáší i místy vysušené až čerstvé půdy
Faktor půdy
ideální živná stanoviště, půdy většinou slabě kyselé až alkalické s průměrnými teplotami
Faktor půdy - poznámka
nevyhovující jsou lehké písčité a hlinité půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
jasně oranžová, růžová, červená, karmínová, barví v druhé polovině září až počátkem října
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
ve větších objektech, solitéra, skupina, okraj porostu, akcent, doplňková dřevina
Choroby a škůdci
silně trpí jmelím
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
výrazné podzimní zbarvení v době kdy ostatní dřeviny bývají ještě zelené, protáhle vejčitý tvar koruny, patří do skupiny dřevin s velkou tolerancí k ekologickým faktorům

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Hřížení, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka
očkování a roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci
Odrůdy
asi 90: ´Coleman´ - široce sloupovitý kultivar, nad 15 m výšky, ´Majesty´ - výrazně oválný tvar koruny již v mladém věku, ´Moraine´ - rychle rostoucí dřevina, s kónickou korunou, výrazně barví

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena