Vědecký název taxonu
Carex sylvatica
Jména autorů, kteří taxon popsali
Huds.
Odrůda
-
Český název
ostřice lesní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Carex maxima Scop.
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
domácí taxon

Zařazení

Fytocenologický původ
břehy potoků, prameniště, vlhké listnaté lesy,
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
hustě trsnatá tráva s krátkými oddenky, nejčastěji 20 - 40 cm v pěstování
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
tříhranné lodyhy hladké, ve spodní části olistěné, v horní části nicí, dorůstající až 80 cm
Listy
stálezelené, tmavězelené, 3 - 8 mm široké, mírně přehnuté, rýhované, kratší než lodyha
Květenství
řídké, až 80 cm dlouhé, tvořené 3 - 7 oddálenými klásky; vrcholový (samčí) velmi tenký, samičí krátce řapíkaté, převislé. horní přisedlé, dolní stopkaté; vrcholový klas samčí, zbylé samičí. Klasy dlouhé, válcovité, silně obloukovitě ohnuté
Květy
klásky
Plody
mošnišky (peryginium - zdánlivý plod) - nažka zabalená v pleve; mošničky 4 - 5,5 mm, delší než plevy, obvejčité s dlouhým 2 zubým zobánkem
Vytrvalost
mrazuvzdorná
Dlouhověkost
dlouhověká trvalka
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka
raší v polovině dubna

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
na vhodném stanovišti semení

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
přímé slunce v zimě ji poškozuje - spálené listy
Faktor tepla
bez specifických nároků
Faktor vody
vlhké až čerstvé (ne mokré) půdy
Faktor půdy
na půdu nenáročná, zahradní i méně živná půda
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
zásadité až slabě kyselé půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
skupinové výsadby
Použití
ideální v přírodě podobných VP spolu s jinými stínomilnými trvalkami a kapradinami
Doporučený spon pro výsadbu
9 ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
dělením brzy na jaře nebo výsevem semen, která klíčí snadno a rychle

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště
1998
Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
při zakládání podrostového společenstava
Dodavatel
Arboretum a botanická zahrada MENDELU

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena