Vědecký název taxonu
Achillea
Jména autorů, kteří taxon popsali
Lamarck (1783)
Odrůda
-
Český název
řebříček
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Achillea eupatorium M.Bieb.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
po celé íránsko-turanské oblasti, z Anatolie a Kavkazu do Afghanistánu

Zařazení

Fytocenologický původ
nomofyt, chledofyt: suché pastviny, ruderální plochy, zpravidla na kamenitých půdách
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
výběžkatě trsnatá, vzpřímená, jen v květenství větvená, až metr vysoká, výrazně aromatická trvalka
Kořen
adventivní kořeny z dřevnatých, bohatě větvených oddenků
Výhony
přímé, žebernatě oblé, shora větvené a často přitiskle chlupaté, jindy olysalé, spirálně olistěné
Listy
vespod krátce řapíkaté, výše na lodyhách přisedlé, v obrysu kopinaté, třikrát peřenosečné s úkrojky peřenoklannými a nadto ještě pilovitými, šedozelené, přitiskle chlupaté, s žlázkami sotva patrnými
Květenství
početné drobné úbory s 2-4 paprsky a 15-30 kvítky disku, seskládané po 40-120 (ale i mnohem více) v chocholičnaté latě až 0.1 m široké
Květy
pětičetné se zaniklými kalichy, srostloplátečné, haplostemonické; paprsky souměrné, samičí, velmi krátké, zlatožluté; kvítky v disku koleomorfní, oboupohlavné a rovněž žluté
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
obkopinaté nebo klínovité, světle hnědé, žebernaté nažky bez chmýru
Semena
vysévány jsou celé nažky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelná s podobnými mediterránními taxony, většinou ale nižšího vzrůstu, jako A.ageratum L (listy ve svrchní polovině stonku nepeřené), A.holosericea Sibth.& Sm. (hedvábitě chlupatá), A.aegyptiaca L.(celá šedobíle plstnatá), A.clypeolata Sibth.& Sm. (plstnatá, přesto zelená), A.thracica Velen. (nápadně žláznatě tečkovaná) atd.; k tomu obtížně determinovatelné hybridy jako A.×taygetea Boiss.& Heldr., A.vandasii Velen., A.serbanii Prod,; též některé odrůdy A.filipendulina připisované (´Coronation Gold´, ´Küstennebel´) jsou zřejmě hybridy s A.clypeolata
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Srpen
Doba kvetení - poznámka
(v domovině nezřídka od konce května)
Remontování

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt; osivo vzchází na světle, fotoperiodická květní tvorba (viz níže)
Faktor tepla
mrazuvzdorná údajně do -36°C (USDA); vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu i tvorbu stolonů; výsevy 18°C-20°C, poté snížení teplot k 14°C-16°C pro dopěstování rostlin k expedici
Faktor vody
vysoké požadavky na živiny a vodu zejména ku konci jara při elongaci květních stonků
Faktor půdy
přizpůsobivá v provzdušněných, spíše kyselých (pH 6.0 - 7.0) půdách
Faktor půdy - poznámka
každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca)
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr2 so (VP, vlhké půdy na slunci)
Choroby a škůdci
z nejvýznamnějších ascomycety (Erysiphe, Sclerotium, Alternaria, Phyllachora, Elsinoe) a rzi (Coleosporium, Puccinia, Uromyces); ze škůdců mšice (Aulacorthum, Brachycaudus, Masonaphis), síťnatky (Corythucha), vrtalky (Liriomyza, Nemorimyza), květilky (Botanophila, Pegohylemyia), vrtule (Paroxyna, Campiglossa, Cornutrypeta), obaleči, píďalky, pilatky, pernatušky a jiní motýli (Argyrotaenia, Eriopsela, Eupithecia, Ourapteryx, Leioptilus, Pachyprotasis, Cucullia)
Doporučený spon pro výsadbu
v zapojených parkových výsadbách 3-4 rostliny na m2, méně vzrůstné odrůdy až 6 rostlin na m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
osivo (1 g k dopěstování tisíce rostlin) vzchází na světle
Mezihrnky
3-4 cm buňky sadbovače pro zakořenění řízků
Konečné hrnky
9 cm (jediný zakořenělý řízek), 11-12 cm (tři řízky)
Retardace
ne
Květní tvorba
dlouhodenní rostliny, vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu i tvorbu stolonů
Doba kultivace
nekvetoucí prodejeschopné rostliny ve 14-16 týdnech po výsevu
Odrůdy
robustní (až 1.2 m vysoké) ´Parker´, ´Gold Dome´ a ´Golden Plate´, méně vzrůstné ´Altgold´, ´Neugold´, ´Goldcoin´, Heinrich Vogeler´, ´Hannelore Pahl´, ´Inca Gold´, ´Credo´, ´Hella Glasshoff´, ´Helios´ a ´Zitronengold´, smetanově bílá ´Küstennebel´ (včetně hybridů)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviště - podrobnějsí popis
Z6 - výsadba v létě 2011; O 23: ´Coronation Gold´- XI/2017
Dodavatel
O 23 - Botanické zahradnictví Holzbecherovi
VBN statistiky
2010: 6.1 mil.prod.stonků s obratem 640 tis.eur posouvá řebříčky na 105.pozici mez řezanými květinami; r.2005 ještě 8.2 mil.prod.stonků s obratem přes 1.0 mil.eur; nejprodávanější právě A.filipendulina ´Parker´ s 4.5 mil.prod.stonků, následuje ´Moonshine´ (clypeolata × taygetea?) s 1.2 mil.prod.stonky, k tomu "overig geel" cca 335 tis.prod.stonků

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jan Luksch
Čtvrtek 06. Únor 2014 12:16

rebricek

Jiří Uher
Úterý 22. Říjen 2013 18:26

AGM 1993 pro odrůdy ´Coronation Gold´ a ´Gold Plate´; AGM 1999 pro ´Moonshine´, ´Altgold´, ´Cloth of Gold´, ´Parker´s Variety´; v hodnocení chicagské BG (Hawke 1994) hodnoceny jako dobré (***) ´Gold Plate´, ´Parker´ a ´Coronation Gold´; v německém hodnocení (Götz & al.2010) ´Coronation Gold´ výborná (***), zbylé dvě spolu s ´Credo´ velmi dobré (**), dobrá (*) ještě ´Hannelore Pahl´, postradatelná ´Küstennebel´

Zobrazeny všechny 2 položky