Vědecký název taxonu
Fraxinus pennsylvanica
Jména autorů, kteří taxon popsali
Marsh.
Odrůda
-
Český název
jasan pensylvánský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Fraxinus pubescens, Fraxinus michauxii, Fraxinus lanceolata
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, Severoamerická atlantická oblast (východ SA) a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
bažiny a vlhká údolí

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí strom, 20-25 m vysoký, koruna široce elipčitá
Výhony
letorosty oblé, světle hnědé až olivově zelené, chlupaté
Pupeny
hnědé až rezavé
Listy
lichozpeřené, 25-30 cm dlouhé, ze 7-9 lístků, ty jsou podlouhlé, kopinaté, 6-15 cm dlouhé, zašpičatělé, celokrajné nebo nevýrazně zubaté, báze široce klínovitá, oboustranně mdle zelené, krátce řapíčkaté až téměř přisedlé, stopky dlouhé 3-5 mm
Květenství
široká, řídká a plstnatá (drobná) lata, 4–20 cm dlouhá
Květy
dvoudomý strom, jednopohlavné květy s vytrvalým kalichem,
Plody
2,5-6 cm dlouhá křídlatá nažka, semenné pouzdro vřetenovitě kuželovité s křídlem do poloviny sbíhavým, embryo v průřezu kruhovité
Kůra a borka
kůra šedá, ve stáří rozpukaná v šedohnědou, hluboce rozbrázděnou borku
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Fraxinus americana (list i výhon lysý, barví obvykle do červena)
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Duben
Konec doby kvetení
Květen
Doba kvetení - poznámka
kvete v dubnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
semena se sklízí v září a říjnu

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný druh
Faktor světla - slunce
Faktor tepla
oblasti I-IV
Faktor vody
vyžaduje vlhké půdy
Faktor půdy
hluboké, humózní půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
na podzim barví žlutě
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
doplňková dřevina, solitéra nebo okraje skupin, větrolamy
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
zajímavé olistění, zaltožlutě barví

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka
kultivary roubujeme, jako podnož volíme F. excelsior
Odrůdy
'Aucubaefolia' - listy žlutě mramorově skvrnité; ´Emerald´ - má okrouhlou korunu a lesklé listy, neplodí; ´Patmore´ - oválná koruna, lesklé listy, odolný proti chorobám

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena