Vědecký název taxonu
Impatiens balsamina
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
´Karmínová´
Český název
netýkavka balzamína
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Balsamina hortensis Desf.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Indická oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Indie do jihovýchodní Asie

Zařazení

Fytocenologický původ
tafrofyt, pelochtofyt, chledofyt - vlhká místa na otevřených lokalitách, často narušených, z podhůří do hor mezi 600-1200 m n.m.
Pěstitelská skupina
Letnička nepravá
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímená bylina se silnými dužnatými stonky, přes půl metru vysoká, s hrubým olistěním
Kořen
relativně slabý allorhizní systém - často ještě adventivní kořeny z nodů
Výhony
dužnaté a křehké, na prst silné, jen při bázi větvené, spirálně olistěné
Listy
hrotnatě elipčité, 0.1-0.2 m dlouhé s okraji vroubkovanými, lysé, svěže zelené, vespod bledé nebo načervenalé, na žláznatých řapících
Květenství
redukované (zpravidla dvoukvěté) úžlabní hrozny
Květy
oboupohlavné, souměrné, pětičetné (ale jen tři sepaly, spodní vybíhá v kratičkou ostruhu), rumělkové, karmínové, růžové, bílé; laterální petaly spojené a téměř shodné velikosti, dorsální veliký a obsrdčitý
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
masívní vřetenovité tobolky
Semena
velká, oblá, matně hnědá (jen asi 100 zrn v gramu osiva)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
populace s jednoduchými květy zaměnitelné snad s I.balfourii Hook.f. (květy v 3-8 květých hroznech, s dlouhými přímými ostruhami)
Dlouhověkost
krátkověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Říjen
Doba kvetení - poznámka
v dobré kondici a za dostatku světla kvete celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
výsevy (klíčí na světle!!) po vzejítí 10-12 klux, optimum pro růst i kvetení 24-48 klux, za dostatku vody toleruje plné slunce
Faktor tepla
výsevy 22°C-24°C, produkce 18°C (po prokořenění 16°C/14°C neohrozí ještě květní tvorbu), po vývinu poupat otužování až 10°C-12°C
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr (chlor do 300 mg, sodík 150 mg); přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný, ale vododržný substrát provzdušněný borkou nebo perlitem; pH nejlépe 5.5-6.0, EC do 1.4-2.8 mS/cm
Faktor půdy - poznámka
při dostatku živin přizpůsobivá široké škále substrátů s kolísajícím pH

Užitné vlastnosti

Použití
balkónové a parkové květiny
Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Myrothecium, Rhizoctonia; Clypeosphaeria, Leptosphaeria, Diaporthe, Pleospora, Mycosphaerella, Melanospora, Phomatospora); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides, Paeartrichodorus, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v hrnkách 36-48 rostlin /m2; parkové výsadby 6-10 rostlin /m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Vrcholové řízky
Množení - poznámka
výsev 15-20 g osiva k dopěstování tisíce rostlin; také výsevy přímo na stanoviště od konce dubna
Mezihrnky
výsevy přímo do sadbovačů, odtud po prokořenění do konečných hrnků
Konečné hrnky
10-12 cm hrnky, pro větší rostliny až 14 cm
Retardace
jen za nedostatku světla daminozid (Alar 85: 0.2%)
Květní tvorba
exaktní data nedostupná, pravděpodobně fotokumulativní
Doba kultivace
v 10-12 cm hrnkách: 12-14 týdnů (0.4 m kvetoucí rostliny)
Odrůdy
v devatenáctém století řada odrůd během válečných let ztracená; nyní často jen ve směsi, vzácně ještě ´Karmínová´, ´Růžová´ a ´Šarlatová´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2005: Impatiens "overig" jen 22 tis.prod.hrnků (13 mil.eur); pro rok 2010 data nedostupná

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena