Vědecký název taxonu
Phalaris canariensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
lesknice kanárská
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Kanárské ostrovy; jako zplanělá v mnoha oblastech světa; ojediněle i na území ČR

Zařazení

Fytocenologický původ
otevřená slunná stanoviště; neofyt - okraje polí, překladiště obilí, na nádražích apod.
Pěstitelská skupina
Letnička pravá
Životní forma
Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
řídce trsnatá, rychle rostoucí, strnule vzpřímené letnička
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
strnule vzpřímená stébla dorůstají v pěstování 60 – 90 cm a jsou ukončena vejčitým květenstvím
Listy
zelené, drsné, 15 - 25 cm dlouhé a 1 cm široké, ploché, špičaté
Květenství
isilně stažená 2 - 4 cm dlouhá a 1 – 2 cm široká lata vějčitého tvaru. Plevy klásků jsou střechovitě uspořádány a mají tři tmavě zelené žilky na světlozeleném podkladu.
Květy
lichoklas
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Září
Doba kvetení - poznámka
vyznačuje se krátkou dobou kvetení

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon; u nás nepřezimuje
Faktor vody
mřiměřeně vlhká půda; v suché půdy toleruje ale je celkově menší a rychleji odkvétá
Faktor půdy
zahradní, živná a propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití
letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
nenáročná, rychle se vyvíjející letnička s krátkým životním cyklem; v použití není schopna kvést v průběhu celé vegetační sezóny.
Doporučený spon pro výsadbu
9 - 12 ks/m2

Množení

Množení
Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ve skleníku - výsev koncem dubna, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu v dubnu

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena