Vědecký název taxonu
Plectranthus ornatus
Jména autorů, kteří taxon popsali
Codd (1975; 1900 jako Coleus comosus...
Odrůda
´Lois Woodhull´
Český název
molice ozdobná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Plectranthus caninus Hort.Vatke (nec Roth)
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Indo-súdánská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Tanzanie do Etiopie, v Kapské oblasti zplaňuje

Zařazení

Fytocenologický původ
orgadofyt, petrodofyt - náhorní skalnaté savany mezi 1000-1500 m n.m.
Pěstitelská skupina
Letnička nepravá a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma
Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
bohatě větvící, přepadavě poléhavá, nelibě páchnoucí bylina až 0.3 m vysoká, s mírně sukulentními listy
Výhony
čtyřhranné, žláznatě pýřité, vstřícně olistěné
Listy
řapíkaté, masité, široce obvejčité se zubatě vroubkovanými okraji, bledě zelené, sivě pýřité
Květenství
šestikvěté přesleny v paždí velikých, nápadně zbarvených, i po odkvětu v kompaktních klasech semknutých listenů
Květy
oboupohlavné, pětičetné, souměrné se zakřivenými trubkami vybíhající v úzké člunkotvaré pysky, bledě modré nebo modropurpurové
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
drobné, temně hnědé tvrdky
Semena
vysévají se celé tvrdky
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
často zaměňována s P. neochilus Schltr. (listy užší, klínovitě obvejčité, klasy vespod rozvolňujíící) a s P. caninus Roth (jednoletý, vzpřímeně rostoucí s početnými tenkými klasy), oba s podstatně menšími květy; podobné též hybridy s nepříbuzným P. esculentus N.E.Br. (´Sumcol´)
Dlouhověkost
relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Říjen
Konec doby kvetení
Červen
Doba kvetení - poznámka
v domovině především v létě a na podzim, v kulturách celoročně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt, optimum cca při 44-66 klux, pod 36 klux nežádoucí dlouživý růst, nad 70 klux listové deformace
Faktor tepla
22°C-28°C, produkce 20°C (větrání od 24°C, za vyšších teplot klesá kvalita)
Faktor vody
voda nejvýše středně tvrdá (do 30°dH)
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 6.0-7.0, EC do 1.4-2.4 mS/cm, 3-4 kg NPK / m3
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivá široké škále substrátů s kolísajícím pH i zasolením, příliš vysoké zasolení inhibuje růst

Užitné vlastnosti

Použití
v hrnkách (ale jen krátkodobá dárková květina) nebo pro balkóny
Choroby a škůdci
početné askomycety (Colletotrichum, Alternaria, Mycosphaerella, Myrothecium, Rhizoctonia; Pleospora, Melanospora, Phomatospora); ze škůdců mšice (Idiopterus, Macrosiphium), štítenky (Pulvinaria, Coccus, Saissetia), roztoči (Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides, Paeartrichodorus, Criconemella a další)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce zpravidla v hrnkách, 32-36 hrnků na m2

Množení

Množení
Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Konečné hrnky
10-12 cm hrnky (30-36 hrnků na m2) nebo závěsné košíky 16.20 cm (po pěti zakořenělých řízcích)
Retardace
nejlépe směs chlormequatu (0.1%) a daminozidu (0.3%); ve velmi nízkých koncentracích také paclobutrazol
Květní tvorba
exaktní data nedostupná, pravděpodobně krátkodenní
Doba kultivace
hrnkové kultury: 4-6 týdnů v 10-12 cm hrnkách, 8-10 týdnů v košících
Odrůdy
´Lois Wodhull´ a ´Scatery Cat´ nabízené k odpuzování psů a koček, variegátní ´Fuzzy Wuzzy´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2010: Plectranthus "overig" 655 tis.prodaných hrnků (mimo "Coleus") s obratem 342 tis.eur 49. pozice mezi letničkami; 2005 jen 418 tis.prod. hrnků (tuinplantengroepen), ale 873 tis.prod.rostlin v kategorii hrnkovek

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena