Vědecký název taxonu
Thuja orientalis
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
´Elegantissima´
Český název
zerav východní
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Platycladus orientalis
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
přirozeně se vyskytuje v oblasti severní a západní Číny, v Mandžusku a Koreji.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
8-10 m velký strom, zpravidla záhy od země rozvětvený, s pravidelnou vejčitou či vejčitě kuželovitou korunou a s vystoupavě postavenými až vzpřímenými větvemi, a jemnou těžkou texturou.
Výhony
na větvích zpravidla svisle postavené, poněkud zprohýbané a oboustranně stejně zelené, více méně lesklé (v zimě hnědé). Silnější výhony na průřezu kruhovité, ostatní zploštělé.
Listy
šupinovité jehlice v křížmostojných párech postavené, střechovitým způsobem uspořádané (větvičku kryjí jako tašky na střeše), jsou poněkud řídčeji postavené a na větvičku natěsnané. Oproti zeravu západnímu jsou užší. Ploché střední šupiny na slabších bočních výhonech jsou ostře klínovité a mají rýhovanou žlázku. Boční šupiny jsou zakončeny rovnou špicí bez ostnu.
Plody
nezralé vejčité ztlustlé šištice jsou sivě modravě ojíněné, ve zralosti zdřevnatělé, hnědé a na konci mají nápadný hákovitý výrůstek. Složené jsou ze 6-8 plodních šupin.
Kůra a borka
podélně a tence v pruzích odlupčitá, vláknitá, hnědá až červenohnědá, ve stáří hluboce rýhovaná a hnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Thuja occidentalis - výhony na větvích vodorovně orientované, smáčklé až zploštělé, na svrchní straně matně tmavozelené (v zimě hnědnou), na rubu žlutozelené a bez bělavé kresby. Šupiny robustnější a širší. Boční člunkovité listy jsou kýlnaté a jejich špičky jsou zahnuté k výhonu. Středové ploché šupiny májí nápadně vyniklou žlázku a jsou tupě ukončené. Šištice jsou kožovité a i v mládí bez ojínění.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
jednoznačně preferuje stanoviště s dostatkem přímého světla. Snese jen mírné zastínění, v opačném případě rychle řídne a vyvětvuje.
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, vhodný jen do teplých lokalit. Nehodí se do mrazových a inverzních poloh. V nevhodných lokalitách může být poškozován zimním nebo časně jarním sluncem. Použitelný v oblastech I-II.
Faktor vody
dobře snáší i sušší stanoviště (nikoliv však extrémně suchá) a rovněž nízkou vzdušnou vlhkost. V tomto ohledu nejméně náročný zerav. Optimální jsou půdy středně vlhké.
Faktor půdy
přizpůsobivý druh, který preferuje lokality s vyšším obsahem vápníku v půdě, ve vyšších polohách se nehodí na půdy těžké a jílovité (dřevo pozdě a nedostatečně vyzrává a je následně poškozováno mrazy).
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI.-IV.
Použití
doplňkový druh s četnými kultivary. Používán jako solitéra, do skupin i k tvarování. Cenný svou vyšší tolerancí k aridnějšímu klimatu.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
dobře snáší znečištění a městské prostředí, ve stáří se může koruna rozklesávat (vlivem dešťových a sněhových srážek).

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
základní druh převážně generativně, kultivary řízkováním.
Odrůdy
´Aurea´- celoročně zlatožluté až žlutavé šupiny, 2-3 m; ´Elegantissima´- štíhle kuželovitý typ, který je při rašení žlutavý, později svěže zelený až žlutozelený, 5 m; ´Sieboldii´- protáhle vejčitý, zelený a hustě zavětvený typ, 6 m; ´Nana´- zakrsle rostoucí kompaktní odrůda, 1-2 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena