Vědecký název taxonu
Picea schrenkiana
Jména autorů, kteří taxon popsali
Fisch. et Mey.
Odrůda
-
Český název
smrk Schrenkův
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
sředoasijské horské a vysokohorské lesy, roste v nadmořských výškách 1800-3000 m.n.m., Turkestán a západní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m velký strom, se štíhle kuželovitou užší korunou, ve stáří s jemně převisavými (závojovitými) větvemi
Výhony
šedožluté až bělavé, lysé
Pupeny
široce vejčité až kulovité, světle hnědé, k větvičce nápadně přitisklé, slabě pryskyřičnaté, někdy zcela suché
Listy
uspořádání na svrchní straně je zřetelně dopředu, na spodní rozčísnuté, jehlice jsou čtyřhranné, matně tmavozelené, dlouze ostře přišpičatělé, 20-35 x 1 mm velké, bez zřetelných pruhů průduchů
Plody
šištice válcovité kolem 10 cm velké, tmavohnědé, se zaoblenými celokrajnými plodními šupinami
Kůra a borka
hnědošedá, jen drobně šupinkatá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Picea abies - větvička červenožlutá až oranžovožlutá, lysá nebo jen řídce chlupatá, pupeny suché, jehlice tmavě zelené a lesklé,čtyřhranné a z boku zploštělé, protáhle přišpičatělé
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
v dospělosti světlomilný smrk, který v mládí toleruje i vyšší míru zastínění
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, při brzském termínu rašení mohou však namrzat nejmladší přírůstky, nejlépe mladé rostliny vysazovat do závětří a na chráněné lokality (severní, východní expozice), vhodný do oblastí II. - IV.
Faktor vody
tolerantnější k nižší vzdušné vlhkosti (oproti Picea abies), přednostně vyžaduje půdy čerstvě vlhké
Faktor půdy
značně nenáročný, na pH půdy nevyhraněný, dobře roste i na půdách minerálně chudých

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
solitéry, skupiny, doplňková dřevina, v sušších a chráněných oblastech může být vhodnou alternativou za náročnější Picea abies
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují - i s ohledem na současnou úroveň rozšíření tohoto taxonu

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh ponejvíce generativně

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena