Ficus benjamina ´Golden King´

Vědecký název taxonu
Ficus benjamina
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linn.
Odrůda
´Viviane´
Český název
fíkovník benjamín
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Ficus nuda Miq.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Indická oblast, Indočínská oblast, Malesijská oblast, Novokaledonská oblast a Polynézská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Indie a Myanmaru přes Indočínu a Indonézii po Austrálii (Queensland)

Zařazení

Fytocenologický původ
aifyllofyt - tropické deštné a tropické monzunové lesy do 800 m (Nepál, Myanmar) až 1200 m (Filipíny) n.m.
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
v domovině hemiepifytický, druhotně terrestrický strom ("škrtič") až 35 m vysoký
Kořen
zdánlivě allorhizní systém (?) s vzniklý srůstáním četných adventivních (původně vzdušných) kořenů
Výhony
letorosty tenké (1-2 mm), lysé (později s odlupujícím se peridermem), sivé, střídavě olistěné
Listy
vejčitě elipčité, protáhle hrotnatě špičaté, lysé a voskově lesklé, s nevětvenou, stěží rozlišenou nervaturou vybíhající paralelně z nevyniklého středního žebra, palisty drobné, opadavé, obvykle lysé, slámově žluté anebo hnědočervené
Květenství
drobná, přisedlá, globosní nebo obvejčitá receptakula uzavírající květy, s nevyniklými ostiolami, po uzrání oranžově žlutá nebo temně červená
Květy
drobné s masitými, načervenalými tepaly - samčí a hálkové obvykle čtyřčetné, samičí trojčetné
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
drobné ledvinité nažky
Semena
neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
extrémně proměnlivý taxon zaměňovaný často s jinými druhy skupiny Conosycea, především s F. stricta Miq. (s nápadně prodlouženými palisty) nebo s F. kurzii King (s vyniklými listovými žebry); v kulturách také s F. microcarpa L.f. se silnějšími, nepřevisajícími větévkami a obvejčitými, často masitějšími, jen krátce a tupě hrotnatými listy
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Listopad
Doba kvetení - poznámka
starší rostliny kvetou za dostatku světla, nepravidelně, příležitostně celoročně (bez okrasné hodnoty)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá dlouhodobému nedostatku světla (méně než 1 klux!), se stoupající intenzitou však rychlé zvyšování přírůstků; produkce 48-64 klux - už nepatrné rozdíly v propustnosti stínovek (54% vs. 50%) mají výrazný vliv na přírůstky - k uchování kvality u spotřebitele nejméně 2.0-4.0 klux; pod 0.5 klux shazování listů (pestrolisté odrůdy citlivější!)
Faktor tepla
20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 20°C-24°C / 20°C létě (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 18°C-20°C v zimě
Faktor vody
RVV: produkce 80% a více, prodejní haly 60%-80%, v bytech nejméně 40%; nízká vzdušná vlhkost dekompenzuje pozitivní vliv světla a za vysoké světelné intenzity dochází pak k poškození listů
Faktor půdy
především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH5.5-6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně
Choroby a škůdci
rzi (Physopella, Cerotelium) a početné deuteromycety (Colletotrichum, Macrophoma, Diplodia, Septoria, Glomerella, Cercospora, Pellicularia, Corynespora); ze škůdců svilušky (Eotetranychus, Aceria), červci (Pulvinaria, Ceroplastes, Paratachardina, Asterolecanium), třásněnky (Gynaikothrips), molice (Singhiella, Paraleyrodes), bejlomorky (Horidiplosis), háďátka rodů Pratylenchus a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: 6 cm množárenské hrnky 128-160 /m2; 9-10 cm mezihrnky 48-56 /m2; v závěrečné etapě produkce (12 cm hrnky) 20-28 /m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka
především vrcholové řízky s 3-5 listy - rychleji zakoření a rychleji rostou; 2-3 řízky pro hrnek (menší zboží s výhony do 0.7 m výšky anebo splétané rostliny), soliterně jen u vyvazovaných rostlin; z tkáňového množení - bohatě větvené rostliny - lépe pro matečnice
Mezihrnky
řízky - multipack nebo hrnky 6 cm, přehrnkování do 9-10 cm mezihrnků anebo (expedice menších rostlin) přímo do konečných 12 cm hrnků
Konečné hrnky
hrnky 12-16 cm a více v závislosti na velikosti expedovaných rostlin
Retardace
ne
Doba kultivace
v 12 cm hrnkách v létě čtrnáct - šestnáct týdnů, v zimě do 20 týdnů; dopěstování menšího zboží méně efektivní na jednotku plochy v čase, naopak s rostoucí velikostí rostlin klesá produktivita práce
Odrůdy
několik desítek odrůd lišících se zbarvením listů i pokryvností variegace (´Golden King´, ´Starlite´, ´Profit´, ´Twillight´, ´Samantha´, ´Reginald´…), morfologií listu (´Citation´, ´Monique´, ´Foliolě´, ´Natasja´…), větvením (´Rianne´, ´Crespada´) nebo jen vydatností přírůstků (´Exotica´, ´Clio´, ´Israel´) - nejprodávanější ´Exotica´, ´Natasja´, ´Daniëlle´, ´Golden King´, ´Midnight Lady´, ´Starlite´, ´Kinky´, ´Teilight´, ´Wiandi´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Grafické přílohy

 • Ficus benjamina ´Golden King´

 • Ficus benjamina ´Starlight´

 • Ficus benjamina ´Curly´

 • Ficus benjamina ´Goldie´

 • Ficus benjamina ´Safari´

 • Ficus benjamina ´Exotica´

 • Ficus benjamina ´Barok´

 • Ficus benjamina ´Nina´

 • Ficus benjamina ´Profit´

 • Ficus benjamina ´Foliole´

 • Ficus benjamina ´Rianne´

 • Ficus benjamina ´Rigidan´

 • Ficus benjamina ´De Gantel´

 • Ficus benjamina ´Daniëlle´

 • Ficus benjamina ´Nikita´

 • Ficus benjamina ´Reginald´

 • Ficus benjamina ´Citation´

 • F. benjamina - odrůdy. Foto: T. Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena