Vědecký název taxonu
Jedlá lesní zahrada
Jména autorů, kteří taxon popsali
-
Odrůda
-
Český název
-
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Věra Žďárská
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Polykulturní zahradní produkční systém. Jeho kostra je tvořena dřevinami(převážně ovocnými). Základní jednotkou zahrady jsou společenství (tzv.guildy) rostlin, které jsou sestaveny tak, aby si jednotlivé druhy navzájem vytvářely podmínky k životu. Zahrada má minimálně 5 pater: podpovrchové, půdopokryvné, vodopokryvné, bylinné, patro křovin, nízkých a vysokých dřevin a lián. Jsou zde zastoupeny rostliny: - s různými druhy kořenových systémů (plytce a hluboko kořenící, akumulátory minerálů a minerálních živin) - poutače dusíku ( s hlízkovými bakteriemi nebo aktinomycetami) - rostliny, které vytváří mulč po opadu listů a v době růstu svými listy stíní a udržují půdní vlhkost, zabraňují růstu plevelů - vytvářející optimální podmínky pro život přirozených predátorů škůdců a opylovačů Každá rostlina v tomto společenství musí mít alespoň 3 z výše uvedených funkcí. Základní princip zahrady je co největší pestrost, vytváření zdravé půdy, retence vody v krajině a zdravé rostlinné společenství.

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena