Vědecký název taxonu
Juniperus × media
Jména autorů, kteří taxon popsali
Van Melle
Odrůda
-
Český název
jalovec prostřední
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Juniperus × pfitzeriana
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
mezidruhový kříženec J. chinensis a J. sabina. Původem snad z oblasti Mongolska či západní Číny, kde byl poprvé popsán.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
2-3 (4) m velký, ploše rozprostřený a hustě větvený keř, s větvemi poněkud vystoupavě rostoucími a do boku bohatě rozvětvenými.
Výhony
poměrně drobné, zhruba 1-1,5 mm silné a oválné na průřezu, po rozemnutí výrazně aromatické.
Listy
zpravidla nese jehlice dvojího typu. Převažující šupinovité jehlice jsou úzce kosočtverečné zhruba 1,5-2,5 mm dlouhé, zakončené krátkou špičkou. Jehlice jsou šedozelené nebo žlutozelené a matné. Okraje šupin jsou bělavě lemované a jejich špičky přitisklé k výhonu. Jehlicovité listy (juvenilní) jsou obvykle (6) 8-10 mm dlouhé, nejčastěji uspořádané po 3 v přeslenu. Jejich báze sbíhají po větvičce. Na svrchní straně mají vedle bělavé kresby střední zelené žebro.
Plody
rostliny jsou ponejvíce dvojdomé, zdužnatělé šištice u nás vytváří pouze některé klony, u většiny kultivarů spíše řídce. Zralé šištice jsou více méně kulovité a 6-8 mm velké, tmavě hnědé a na povrchu s voskovým ojíněním. Dozrávají ve druhém roce.
Kůra a borka
červenohnědá, šupinovitě odlupčitá, později hnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus chinensis - stromovitě rostoucí druh se široce vejčitou či sloupovitou korunou a převážně vzpřímeně orientovanými větvemi. Šupinovité jehlice jsou více méně lesklé, živě zelené. Jehlicovité listy mají na svrchní straně výraznou bělavou kresbu; Juniperus virginiana - rovněž převážně stromovitě rostoucí druh, tenké výhony max. 1 mm silné, čtyřhranné na průřezu, po rozemnutí jen slabě aromatické, jehlice zakončena ostrou a od výhonu lehce odstávající špičkou, jehlicovité listy uspořádány většinou vstřícně a poněkud kratší, šištice zrají prvním rokem a jsou velmi drobné, modročerné, vejčitého tvaru; Juniperus scopulorum - stromovitý druh, výhony max. 1 mm silné, nevýrazně čtyřhranné, šupinovité jehlice bez výrazné kresby na hranách a na hřbetě se žlázkou, jehlicovité přítomny jen zřídka a uspořádány jsou po dvou, modře zbarvené (ojíněné) šištice jsou kulovité nebo smáčkle kulovité a dozrávají druhým rokem.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
světlomilný druh, který na rozdíl od většiny ostatních druhů jalovců, dobře snáší i dílčí přistínění (až polostín).
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorný, vhodný pro oblasti I-IV.
Faktor vody
nejlépe vyhovují stanoviště středně vlhká, velmi dobře však roste i na lokalitách suchých (vyjma extrémně suchých), snáší nízkou vzdušnou vlhkost.
Faktor půdy
nejlépe se mu daří na teplých, živných a vápanatých půdách. Velmi dobře však roste i na půdách kyselých, písčitých a minerálně chudších. Celkově nenáročný.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
používají se prakticky výhradně pouze jeho četné kultivary. Zejména v nedávné minulosti hojně používaný druh. Cenný především do skupinového použití, a pro velké plochy.
Choroby a škůdci
je hostitelskou rostlinou rzi hrušňové (Gymnosporangium sabinae), v suchých oblastech rovněž trpí štítenkami.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi dobře toleruje znečištění a mětské prostředí.

Množení

Množení
Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
výhradně řízkováním.
Odrůdy
´Pfitzeriana´- nejčastější typ, matně zelená barva ojehličení, široce ploše rozložený, 3 m; ´Pfitzeriana Aurea´- shodný vzrůst, mladé konce výhonů a jehlice žluté, později žlutozelené, 3 m; ´Pfitzeriana Glauca´- shodný vzrůst, jehlice sivě modré, 3-4 m; ´Old Gold´ - nižší, celoročně žlutozelený vzhled, 1,5 m; ´Hetzii´- samičí klon vytvářející plody, sivě modrý vzhled, bujnější vzrůst, 4-5 m; ´Plumosa´- nápadně vystoupavý růst, kratičké boční větévky, větve bohatě větvené, pomalejší vzrůst, 2-3 m; ´Plumosa Aurea´- totéž co předchozí, ale při rašení nápadně žlutý, později žlutozelený; ´Mordigan Gold´- hustý a široce rozložitý, lehce převisající, převážně jehlicovité nažloutle zelené ojehličení, 2-3 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena