Vědecký název taxonu
Leucanthemum vulgare
Jména autorů, kteří taxon popsali
Lamk.
Odrůda
-
Český název
kopretina bílá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Chrysanthemum leucanthemum, Leucanthemum leucanthemum, Matricaria leucanthemum, Pyrethrum leucanthemum, tanacetum leucanthemum
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - poznámka
Evropa (domácí druh), Asie-Kavkaz, Sibiř, Kamčatka

Zařazení

Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
30-80 cm vysoká bylina,
Výhony
lodyha vystoupavá až přímá, po celé délce olistěná
Listy
přízemní listy dlouze řapíkaté, obvejčité až okrouhlé, nepravidelně zubaté; lodyžní listy střídavé, přisedlé, čárkovitě kopinaté, nepravidelně kopinaté
Květenství
úbory
Květy
jazykovité bílé, trubkovité pěticípé žluté

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
světlomilná
Faktor vody
vlhké až mírně vysychavé půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
květnaté louky, záhony, přírodě podobné vegetační prvky

Množení

Množení
Přímý výsev

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena