Vědecký název taxonu
Zelkova serrata
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Thunb.) Makino
Odrůda
-
Český název
zelkova ostrolistá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Corchorus serratus Thunb.; Planera japonica Miq.; Planera acuminata Lindl.; Zelkova acuminata (Lindl.) Planch.; Zelkova hirta Schneid.; Zelkova keaki (Sieb.) Maxim.
Autor
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Japonsko, Čína, Korea, Tchaiwan.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
Často více kmenný strom 10-25 m vysoký, koruna vejčitá, později kulovitá.
Výhony
Letorosty lysé, hnědé.
Pupeny
Střídavé, tmavě hnědé.
Listy
Symetrické, vejčitě kopinaté, dlouze přišpičatělé ("ocasaté"), ostře pilovité, se 8-14 páry nervů, 5- 12 cm dlouhý, na líci velmi řídce chlupaté chlupaté, na rubu lysé, krátce řapíkaté, žlutohnědý až oranžově červený barvič.
Květy
Nenápadné, zároveň s listy, v chomáčcích (samčí) a jednotlivě nebo po několika (samičí).
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
Oříšky asi 0,3 cm v dlouhé.
Kůra a borka
Kůra šedočerná, později šupinatá borka.
Dlouhověkost
Středněvěká rostlina.
Doba rašení
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor vody
na vodu náročné
Faktor půdy - poznámka
průměrně živné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
Krásně na podzim barví.
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití
Solitéra, okraje skupin, menší skupiny; doplňková dřevina.

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
Výsevem semene nebo roubováním na jilm.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Stáří vzorku
50 let

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena