Briza maxima

Vědecký název taxonu
Briza maxima
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
třeslice větší
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Briza rubra Lam.; Poa maxima (L.) Cav.
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Středomoří ze kterého se rozšířila do mnoha částí světa

Zařazení

Fytocenologický původ
louky, sady, doprovod cest, opuštěné plochy,
Pěstitelská skupina
Letnička pravá
Životní forma
Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
řídce trsnatá, vpřímeně rostoucí, cca 310 - 30 cm vysoká v listu
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla jemné, se 3 - 4 kolénky, řídce olistěné, holé, v pěstování kolem 30 - 60 cm vysoké
Listy
zelené až nažloutlé, 20 x 0,8 cm velké, hladké dlouze zašpičatělé
Květenství
jednostranná lata, 5 – 10 cm dlouhá, s postranními jemnými větvičkami ze kterých visí 1- 3 klásky neopakovatelného tvaru zploštělého srdíčka. Jeho velikost je přibližně 1,5 – 2,5 cm.
Květy
lichoklas tvaru srdíčka s nápadnými plevami
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
pěstují se také Briza media - vytrvalý druh s menšími klásky a Biza minor - jednoletý druh s velmi malými klásky
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červenec
Doba kvetení - poznámka
vyznačuje se krátkou dobou kvetení; není esteticky zajímavá až do konce vegetační sezóny

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon; u nás nepřezimuje
Faktor vody
nenáročná na obsah vody v půdě, dobře snáší sucho; za extrémního sucha vyžaduje zálivku
Faktor půdy
propustná písčitá i jílovitá půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a Z - Záhon
Použití
letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení; komerčně se prodává jako sušená, bělená, barvená.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
tvarem květů náleží k najatraktivnějším jednoletým travám; vzajímavý detail pro pozorování z blízka
Doporučený spon pro výsadbu
12 ks/m2

Množení

Množení
Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ve skleníku - výsev v dubnu po špetkách do sadbovačů, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu začátkem května - není spolehlivý, rostliny jsou také menší a později kvetou

Grafické přílohy

  • Briza maxima

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena