Ficus parietalis

Vědecký název taxonu
Ficus parietalis
Jména autorů, kteří taxon popsali
Blume (1825)
Odrůda
-
Český název
fíkovník třešňotvarý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Ficus cerasiformis Desf.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Indočínská oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Thajska a Vietnamu přes Sundy na Molukky a Filipíny

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt, amnochtofyt – tropické monzunové a sekundární lesy do 1400 (2000) m n.m., často na písčitých březích vodních toků
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
nízký strom, zřídka přes 10 m vysoký, často hemiepifyt
Výhony
drsně pýřité (trichomy kaštanově zabarvené), dvouřadě olistěné
Listy
hrotnatě elipčité, pergamenovité s nápadně vyniklou síťnatou nervaturou, živě zelené, zhruba 0.1 m dlouhé (v dopělosti větší), roztroušeně a drsně pýřité, s cystolity, s celokrajnými nebo oddáleně zubatými a víceméně podvinutými okraji; palisty přitiskle hnědě pýřité, opadavé
Květenství
neveliká, globosní, bradavičnatá a roztroušeně pýřitá receptakula (fíky), žlutá, oranžová nebo rumělkově červená, soliterní i párovitá, na starém dřevě též v chomáčích
Květy
drobné s masitými, bílými tepaly - všechny trojčetné, samčí s dvěma tyčinkami
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
drobné elipčité nažky
Semena
neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
kdysi spojována s F. tinctoria Forst, zaměnitelná též s F. virgata Blume nebo F. subulata Blume (všechny s přetrvávajícím peridermem výhonů a s širšími, asymetrickými, kožovitějšími, voskově lesklými listy)
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka
za dostatku světla vyvíjejí sykonia souběžně s tvorbou nových listů

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
množení 16 klux, produkce 32-48 klux; k déledobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 2-4 klux
Faktor tepla
20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 18°C-24°C / 20°C létě (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 16°C-18°C v zimě
Faktor vody
RVV: produkce 80% a více, v bytech a prodejních halách nejméně 60%; nízká vzdušná vlhkost dekompenzuje pozitivní vliv světla a za vysoké světelné intenzity dochází k poškození listů
Faktor půdy
především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH 5.5-6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně
Choroby a škůdci
rzi (Physopella, Cerotelium) a početné deuteromycety (Colletotrichum, Macrophoma, Diplodia, Septoria, Glomerella, Cercospora, Pellicularia); ze škůdců svilušky (Eotetranychus), červci (Planococcus, Ceroplastes, Paratachardina), třásněnky (Gynaikothrips), molice (Paraleyrodes), bejlomorky (Horidiplosis), háďátka (Pratylenchus a Aphelenchoides)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: 6 cm množárenské hrnky 128-160 /m2; 9-10 cm mezihrnky 48-56 /m2; v konečných 12 cm hrnkách 20-28 /m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
vrcholové řízky s 5-6 listy po třech do 6 cm hrnků
Mezihrnky
multipack nebo hrnky 6 cm
Konečné hrnky
hrnky 10-12 cm (v konečném sponu 32 rostlin na m2) nebo větší dle velikosti expedovaných rostlin
Retardace
ne
Květní tvorba
nedostatečně známa – neověřována
Reakční doba
nedostatečně známa – neověřována
Doba kultivace
v 8-9 cm hrnkách v létě deset-dvanáct týdnů, v zimě do šestnácti týdnů (menší rostliny s výhony o 15-20 listech)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Poznámka
zralá sykonia jsou jedlá

Grafické přílohy

  • Ficus parietalis

  • Ficus parietalis - abaxial list

  • Ficus parietalis - adaxial list

  • Ficus parietalis - sykonia

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena