Vědecký název taxonu
Centaurea dealbata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Willd.
Odrůda
-
Český název
chrpa bělavá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - poznámka
Kavkaz, Turecko

Zařazení

Fytocenologický původ
subalpínské louky, kamenité stráně 2000-2300 m.n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití - poznámka
silná expanzivita je důvodem, proč není zařazena jako Diza

Popisné a identifikační znaky

Habitus
statné 80 - 100 cm vysoké, vzpřímené rozrůstající se porosty
Kořen
adventivní na plazivých oddencích
Výhony
lodyhy vzpřímené, silné, nevětvené nebo zřídka rozvětvené 50 - 80 (100) cm vysoké, hustě olistěné
Listy
přízemní v řapík zúžené, 20 x 10 cm veké, lodyžní přisedlé, peřenodílné, rub bělavě plstnatý, líc tmavě zeleny, měkké; úkrojky listu nepravidelně zubaté .
Květenství
úbor z trubkovitých květů, jazykovité květy chybí. Zákrov půlkulovitý, protáhlý, listeny zákrovu střechovitě se překrývající
Květy
koruny vnějších květů růžové, vnitřní světle růžové až bělavé
Plody
nažka
Vytrvalost
vytrvalá
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec
Doba kvetení - poznámka
v květu velmi atraktivní
Remontování - poznámka
ojediněle

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor tepla
u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody
přiměřeně vlhká půda, velmi dobře toleruje sucho
Faktor půdy
žívné, hluboké, humózní i hlinité, hlinitopísčité, propustné
Faktor půdy - poznámka
nemá vyhraněné ph

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v době kvetení
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca)
Použití - pro trvalky - poznámka
na záhonu za předpokladu omezení šíření; velmi nenáročný a snadno pěstovaný druh
Použití
možno použít k řezu
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
silná vitalita taxonů projevující se rozrůstáním do okolí
Doporučený spon pro výsadbu
5 ks /m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Odrůdy
´John Coutts´ , ´Steenbergii´,

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena