Vědecký název taxonu
Picea sitchensis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Bong.) Carr.
Odrůda
-
Český název
smrk sitka
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - poznámka
smíšené horské a podhorské lesy s humidním klimatem, v relativně úzkém pobřežním pruhu v západní části USA, sestupuje až k hladině moře

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
30-35 m velký strom, s široce kuželovitou až vejčitěkuželovitou korunou, s načechranou poměrně hustou až závojovitě načechranou texturou
Výhony
žluté nebo světle žlutohnědé, rýhované, takřka lysé, lesklé
Pupeny
kuželovitě vejčité, slabě prykyřičnaté, světle hnědé, s krátkými bazálními šupinami
Listy
na svrchní straně nápadně dopředu směřující, do boku jehlice mnohdy až pravoúhle postavené, na spodní straně hřebenité, zřetelně zploštělé, reletivně tenké a dlouze pichlavě zašpičatělé, 15-25 x 1 mm velké, na líci leskle zelené se zbytky bělavých řad průduchů, na rubu se dvěma výraznějšími bělavými pruhy, jehlice celkově modrozelené
Plody
šištice mají válcovitý tvar a jsou 8-10 cm velké, jejich plodní šupiny jsou tenké, papírovité, na špičce zubaté a zvlněné
Kůra a borka
červenohnědá, šupinovitě odlupčitá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Picea jezoensis - žlutohnědé až zelenavě žluté hladké výhony, nepříliš vyniklé listové polštářky, pryskyřičnaté pupeny, jehlice na lícové straně bez zbytků řad průduchů a pouze krátce přišpičatělé, temně zelené
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
smrk prosperující nejlépe na stanovištích s dostatkem světla, a to i v nižším věku, v zápoji a při větím přistínění snadno vyholuje a ztrácí jehlice
Faktor tepla
dobře mrazuvzdorný, zejména v teplých polohách však velmi brzy raší - trpí časnými jarními mrazíky, vhodnější jsou tedy lokality chladnější a severně či východně orientované, vhodný do oblastí III-IV.
Faktor vody
vyžaduje vysokou vzdušnou i půdní vlhkost, nejlépe půdy čerstvě vlhké, obstojně roste i na půdách rašelinných a krátkodobě silně podmáčených, celkově ideální humidní klima
Faktor půdy
velmi nenáročný, velmi dobře roste i na půdách písčitých, kamenitých a obecně minerálně chudých, to vše za předpokladu jejich dobrého zásobení vodou
Faktor půdy - vápnostřežný
Faktor půdy - poznámka
zcela nevhodný pro pěstování v polohách s větším množstvím vápníku v půdě!

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
solitéry, skupiny, krásný modrozeleně zbarvený smrk, vhodný do vyšších poloh a na chudé, kyselé půdy, zasluhuje větší pozornost
Choroby a škůdci
častější výskyt václavky
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
poměrně rychlerostoucí dřevina, vůči znečištěnému ovzduší o něco málo tolerantnější než Picea abies

Množení

Množení
Přímý výsev
Množení - poznámka
základní druh ponejvíce generativně

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena