Ficus lyrata ´Gruyters Groen´

Vědecký název taxonu
Ficus lyrata
Jména autorů, kteří taxon popsali
Warburg (1894)
Odrůda
-
Český název
fíkovník lyrovitý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Ficus pandurata Hort.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše a Konžsko-guinejská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
tropická západní Afrika - ze Sierra Leone do Kamerunu

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt – vlhké a stinné galeriové lesy
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
nízký (do 10-16 m), v mládí často hemiepifytický, nepravidelně větvený strom s hrubou texturou
Výhony
silné, bělavě pýřité, záhy ale hnědnoucí a olysávající, s odlupující se peridermem, bez vzdušných kořenů, spirálně olistěné
Listy
lyrovité se srdčitou bází, až 0.5 m dlouhé, na vrcholu oblé nebo mělce vykrojené a zkráceně tupě hrotnaté, kožovitě tuhé a oboustranně lysé, vespod s hrubě vyniklou nervaturou, se silnými řapíky a zvlněnými okraji; palisty nápadné, hnědopurpurové, neopadavé
Květenství
veliká, soliterní nebo párovitě přisedlá, okrouhlá receptakula uzavírající květy, zelená a bledě tečkovaná, s ostiolami vpadlými, červenými
Květy
drobné s načervenalými tepaly - samčí trojčetné s jedinou tyčinkou, samičí masité s perigonem třízubým a přirostlým k semeníku
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
drobné vejčité nažky
Semena
neoddělitelná od nažek
Kůra a borka
temně šedohnědá, podélně rozpraskaná
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
jen zřídka zaměňován s blízkými druhy sekce Galoglychia – především s kamerunskými F. sagittifolia Warb. a F. wildemaniana Warb. (první rovněž s přetrvávajícími, druhý s opadavými palisty, oba s listy nápadně užšími, obkopinatými, s okrouhlými až střelovitě srdčitými bázemi)
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Leden
Konec doby kvetení
Prosinec
Doba kvetení - poznámka
kvete a plodí za dostatku světla, jen větší rostliny a především po suché periodě – veliká nepočetná receptakula (na rozdíl od drobnolistých druhů sekce Galoglychia) z okrasného hlediska bezvýznamná

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
k nedostatku světla citlivější než jiné fíkusy: množení 16-32 klux, produkce 64-80 klux; k déledobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 4.0 klux
Faktor tepla
20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 20°C-24°C / 20°C létě (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 18°C-20°C v zimě
Faktor vody
RVV: produkce 80% a více, prodejní haly 60%-80%, v bytech obecně druhy sekce Galoglychia méně náročné na vzdušnou vlhkost
Faktor půdy
především vzdušný a propustný substrát; produkce zpravidla v baltské rašelině s pH5.5-6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně
Choroby a škůdci
rzi (Physopella, Cerotelium) a početné deuteromycety (Colletotrichum, Macrophoma, Diplodia, Septoria, Glomerella, Cercospora, Pellicularia, Corynespora); ze škůdců svilušky (Eotetranychus, Aceria), červci (Planococcus, Ceroplastes, Paratachardina), třásněnky (Gynaikothrips), molice (Singhiella, Paraleyrodes), bejlomorky (Horidiplosis), háďátka rodů Pratylenchus a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: 6 cm množárenské hrnky 64 /m2; 9-10 cm mezihrnky 20-40 /m2; konečné 12-13 cm hrnky 10-16 /m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
především osní řízky s jediným, na množárně svinovaným listem (pro nedostatek řízků vrcholových); z tkáňového množení kompaktní rostliny s širšími listy
Mezihrnky
řízky – hrnky 6 cm, po zakořenění přehrnkování do 8-10 cm mezihrnků
Konečné hrnky
hrnky 10-12 cm a více dle velikosti dopěstovaného zboží
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data chybí; tvorbu receptakulí podporuje krátkodobé vyschnutí substrátu při zvýšené světelné intenzitě
Reakční doba
doposud neověřována
Doba kultivace
menší nevyvazované rostliny (do 0.6 m výšky) v 10-12 cm hrnkách z osních řízků nejméně 28-32 týdnů
Odrůdy
´Gruyters Groen´, ´Gruyters Bruin´ a ´Gruyters Paars´ s listovými žebry zelenými, hnědočervenými nebo purpurovými (resp.), drobnolistá a kompaktní ´Bambino´

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
VBN 2010: z 828 tis. prod.hrnků v kategorii "Ficus overig" (téměř 2.5 mil.eur), připadá přes 43% (360 tis. hrnků po 4.5 euru) na Ficus lyrata s nejprodávanější odrůdou ´Bambino´ (228 tis. hrnků po 1.5 euru - pro porovnání jen 21 mil. hrnků v roce 2005). - (VBN 1990: "Ficus overig" přes1.2 mil.hrnků, z toho 596 tis.hrnků F. Lyrata)

Grafické přílohy

  • Ficus lyrata ´Gruyters Groen´

  • Ficus lyrata ´Bambino´ - adaxial list

  • Ficus wildemaniana

  • Ficus cyathistipula

  • Ficus lyrata ´Bambino´ - abaxial

  • Ficus cyathistipula - sykonium

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena