Geranium pratense ´Bittersweet´

Vědecký název taxonu
Geranium pratense
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
´Hokus Pokus´
Český název
kakost luční
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Geranium transbaicalicum Serg.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
po celém eurasijském mírném pásu - z iberských pohoří do nížin skandinávských a sibiřských, do hor severoindických a čínských

Zařazení

Fytocenologický původ
vlhké louky a příkopy, břehy potoků, travnaté ruderály (tapfrofyt a telmatofyt, pelochtofyt, chledofyt), z nížin vysoko do hor (v asijských velehorách až k 4000 m n.m.)
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatě vzpřímená trvalka s robustním olistěním
Kořen
početné adventivní kořeny ze silných podzemních oddenků
Výhony
vidlanovitě větvené, přímé, často přes půl metru vysoké, kratičce žláznatě pýřité
Listy
přízemní dlouze řapíkaté, hluboce 5-7 (9) dílné a až 0.2 m široké, svrchní téměř přisedlé a často jen trojdílnés úkrojky peřenoklanými v úzké, brvité, nepravidelně zubaté segmenty
Květenství
početné dvoukvěté vijany ve větveném květenství
Květy
veliké, různoobalné, oboupohlavné, volnoplátečné, pětičetné, s osami více či méně horizontálními; modropurpurové, vzácně růžové nebo bílé, tyčinky s nitkami vespod rozšířenými a s modročernými prašníky
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
zobanité merikarpy bez okrasné hodnoty
Semena
elipčitá, temně hnědá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
extrémně proměnlivý taxon s řadou mikrospecií napříč areálem (např. G. transbaicalense Serg. s listy velmi úzce dřípenými), nadto snadno zaměnitelné s G. clarkei (květy vzpřímené, s vertikálními osami) nebo s G. himalayense (s plazivými oddenky a s listy mělčeji rozsečenými); navíc stěží determinovatelní hybridy všech těchto druhů
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Srpen
Doba kvetení - poznámka
typové populace s karmínovými květy často již od května do července

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivý taxon, lépe však prospívá na slunci (jen za dostatku vody)
Faktor tepla
výsevy: nabobtnání osiva 20°C, poté cca šest týdnů 2°C-6°C, vzchází 10-14 dní při 18°C-24°C; řízkování 22°C-24°C; mrazuvzdorná do -34°C (USDA)
Faktor vody
mezofyt až hygrofyt
Faktor půdy
hluboká a bohatá živinami, přednostně alkalická (pH 6.5 - 8.0) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně včetně doby kvetení
Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
Fr 1-2 so nebo GR 1-2 so (volné plochy a okraje porostů dřevin, přiměřeně vlhké, na slunci), odrůdy B 2 so (záhonové výsadby)
Choroby a škůdci
askomycety (Erysiphe, Alternaria, Cercospora, Phytophtora) a rzi rodu Puciinia (Aecidium); ze škůdců háďátka (Meloidogyne, Pratylenchus, Helicotylenchus, Scutellonema), klopušky a jiné ploštice (Hypera, Protoemphytus, Rhopalus), lalokonosci (Limobius), mandelinky rodu Aphthora, bejlomorky a obaleči (Dasineura, Cnephasia).
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 4-6 rostlin na m2

Množení

Množení
Řízkování, Bazální řízky, Dělení trsů a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
jako řízky použitelné jarní růžice s částí oddenku; výsevem množitelné též odrůdy (´Mrs.Kendall Clark´, ´Striatum´, ´Albiflorum´, ´Dark Reiter´: 20 g osiva k dopěstování tisíce rostlin)
Mezihrnky
nejméně 6 cm sadbovače
Konečné hrnky
kontejnery 10-12 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše fakultativně dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud chybí; nutná je vernalizace (šest týdnů 4°C-6°C)
Doba kultivace
z výsevů 14-18 týdnů; z tkáně 12-14 týdnů, po převodu na nesterilní substrát šest týdnů otužování pod vodní mlhou a 8-10 týdnů ve školce
Odrůdy
na čtyřicet odrůd lišících se vybarvením listů a květů (modropurpurové ´Nodbeauty´, ´Elisabeth Yeo´, ´Spinners´, růžové ´Lilarose´a ´Rose Queen´, bílé ´Galactic´ a ´Silver Queen´, odrůdy série ´Reiter´ s listy temně purpurovými), také plnokvěté (´Laura´, ´Plenum Caeruleum´ atd.), vedle toho hybridy s G. himalayanum (´Helen´, ´Johnson´s Blue´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2005: 85 tisíc prodaných hrnků (kakosty celkem) s obratem 56 tis.eur; z toho "Geranium overig" 70 tisíc hrnků (40 tis.eur)
Poznámka
pěstována před rokem 1700; plnokvěté odrůdy od roku 1882

Grafické přílohy

  • Geranium pratense ´Bittersweet´

  • Geranium pratense ´Album´

  • Geranium pratense ‘Midnight Reiter’.

  • rozšiřováno též jako ´Striatum´

  • rozšiřována také jako Geranium himalayense ‘Plenum’

  • Geranium pratense x Geranium clarkei

  • Geranium himalayense x Geranium pratense

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jiří Uher
Čtvrtek 13. Červen 2013 06:01

skupina mezi kakosty nepříliš vysoce hodnocená: citlivost k chorobám! - průměrně oceňované ´Albiflorum´, ´t´Sticht´ a ´Kashmir Purple´ (Hertle 2006), ´Midnight Reiter´, Silver Queen´, ´Striatum´, ´Mrs.Kendall Clark´ nebo ´Plenum Violaceum´ (Hawke2004, poslední dvě i AGM); 8 odrůd shledáno "postradatelnými". Lépe ceněny hybridy s G. himalayense Kl. (´Spinners´, ´Johnson´s Blue´).

Zobrazena 1 položka