Porost Coix lacryma-jobi

Vědecký název taxonu
Coix lacryma-jobi
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
slzovka obecná
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
primárně - tropické oblasti Indomalajsie; dnes zavlečena do mnoha tropických a subtropických oblastí světa, kde je považována za invazivní druh;

Zařazení

Fytocenologický původ
velmi variabilní otevřená stanoviště
Pěstitelská skupina
Letnička nepravá
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
na přirozených stanovištích mohutná (až 200 - 300 cm) stébelnatá tráva; v pěstování 50 - 100 cm dorůstající. Svým vzhledem připomíná malou kukuřici
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla vzpřímená, plná, s nápadními kolénkami, podobnými bambusu
Listy
světle zelené s bělavým středovým žebrem, lysé, 2 -3 cm široké, pozvolna se zužující do špičky, na okraji mírně zvlněné, v horní polovitě obloukovitě ohnuté
Květenství
lata různopohlavních květů. V její spodní části se nachází samičí květy u kterých při dozrávání obilek zatvrdnou pochvy listenů a spolu s obilkami pak vytvoří útvar svým tvarem připomínající slzu. Ta je velmi tvrdá, lesklá, našedlé barvy, později černá a vypadá jako by byla z porcelánu. Samčí květy na vrcholu laty jsou mírně převislé.
Květy
oddělené samčí a samičí květy v kláscích
Plody
obilka 0,5 - 1 cm velká měnící barvu od světle zelené po černou
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Srpen
Konec doby kvetení
Říjen

Doba zrání

Začátek doby zrání
Srpen
Konec doby zrání
Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon; vyžadující předpěstování
Faktor vody
přiměřeně vlhká, zahradní půda; k suchým půdám je tolerantní, ale dorůstá malých rozměrů a mohou zasychat špičky listů
Faktor půdy
k půdě je nenáročná; roste jak v těžších hlinitých, tak lehčích písčitých půdách
Faktor půdy - poznámka
nemá vyhraněné nároky; na přirozených stanovištích roste od půd kyselých do mírně alkalických

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v období vyzrávání a vybarvování obilek
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - poznámka
vedle okrasného významu má také v tropických a subtropických oblastech široké hospodářské využití . Pěstuje se jako pícnina - obilky se melou na mouku, používají jako kroupy nebo jako pražená pochutina (oříšky) či náhražka kávy. Vybarvené obilky se také používají k výrobě růženců a korálek. Rovněž se využívá v léčitelství.
Použití
zajímavý doplněk letničkových záhonů; řez v čerstvém stavu a možnost sušení obilek
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
cenná pro svěže zelený list a zajímavé soukvětí a souplodí
Doporučený spon pro výsadbu
7 - 9 ks/m2

Množení

Množení
Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ve skleníku s výsevem začátkem dubna
Odrůdy
´Fontaine´ - bohatě kvetoucí kultivar s načechralým kvetenstvím

Ostatní

Poznámka
také známá pod názvy slzovka porcelánová; slzy Jobovy

Grafické přílohy

  • Porost Coix lacryma-jobi

  • Detail květenství Coix lacryma-jobi

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena