Vědecký název taxonu
Lagurus ovatus
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
zaječí ocásek vejčitý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Tatiana Kuťková
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Středomoří; druhotně rozšíren do mnoha oblastí světa; ojediněle se vyskytující jako zavlečený i v ČR

Zařazení

Fytocenologický původ
primárně osídluje otevřené plochy - kamenité stráně, písčiny u moře, podél cest
Pěstitelská skupina
Letnička pravá
Životní forma
Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
měkce chlupatá, trsnatá tráva, v pěstování v době květu nejčastěji 50 - 60 cm vysoká
Kořen
svazčitý kořen
Výhony
stébla vzpřímená, 20 - 40 cm dlouhá, nevětvená nebo už od báze rozvětvená, hustě jemně pýřitá
Listy
světle zelené, hustě šedě samětově chlupaté, asi 20 cm dlouhé a 1 cm široké.
Květenství
vejčité asi 1,5 – 6 cm dlouhé, vzpřímené lichoklasy s vlnatými plevy klásků a s jemnými dlouhými osinami zprvu zelenými, později stříbřitými.
Květy
lichoklas s osinami
Plody
obilka
Vytrvalost
v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla
teplomilný taxon; vyžadující předpěstování
Faktor vody
zahradní půda s občasnou zálivkou; k sušší půdě tolerantní
Faktor půdy
živné, propustné, písčitohlinité i chudší půdy. V těžkých hlinitých, zamokřených půdách a v chladném létě neprospívá - vyhnívá

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
v období kvetení, kdy mají lichoklasy stříbřitou barvu, poté přecházejí do nevzhledné hnědé barvy
Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití
Solitérní nebo skupinová výsadba v letničkových záhonech, ve společenstvech s kamenem; řez; sušení - sklízíme když jsou lichoklasy vybarvené do stříbřité barvy.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
cenná pro atraktivní květenství a měkkou vlnatou texturu
Doporučený spon pro výsadbu
7 - 9 ks/m2

Množení

Množení
Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka
předpěstování ve skleníku s výsevem čistěných semen nebo celých klásků či jejich částí začátkem dubna; lze i z přímého výsevu - není spolehlivé, taxony jsou slabší a později kvetou
Odrůdy
´Fontaine´ - bohatě kvetoucí kultivar s načechralým kvetenstvím

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena