Vědecký název taxonu
Pinus densiflora
Jména autorů, kteří taxon popsali
S. et. Z.
Odrůda
´Umbraculifera´
Český název
borovice hustokvětá
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
pahorkatinné a horské oblasti v Koreji, Japonsku, Mandžusku a na Tchaj-wanu.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m velký strom, s nepravidelnou rozkladitou až ploše rozprostřenou korunou a takřka vodorovně postavenými větvemi, připomínající Pinus sylvestris.
Výhony
nápadně hladké, lysé, nejprve zelenavé, později světlé oranžověhnědé, mladé letorosty zřetelně sivě ojíněné.
Pupeny
červenohnědé, válcovitě protažené, slabě pryskyřičnaté a ostře zašpičatělé, šupiny poněkud třásnité, na okrajích s bělavým lemem a nazpět zahnuté.
Listy
světlejší modravězelené jehlice jsou ve svazečku uspořádány po dvou, zpravidla bývají nahloučeny na koncích větviček, jehlice jsou dlouze přišpičatělé a štíhlé, nejčastěji 60-120 x 0,7-1 mm velké, pochvy jsou na mladých výhonech zbarveny hnědě a dosahují délky až 15 mm, jsou dřípaté.
Plody
šedohnědé šištice jsou krátce stopkaté a symetrické, na větvičkách směřují dolů, jsou drobné zhruba 3-5 cm velké, ploché štítky mají jen drobný pupek a kratičký osten.
Kůra a borka
svým charakterem velmi podobná na Pinus sylvestris, v horní části kmene a na silnějších větvích oranžověhnědě zabarvená a v tenkých šupinkách odlupčivá, v bazální části kmene tlustá šedohnědá a podélně rýhovaná.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus sylvestris - mladé výhony jsou hrubší a zelenožluté, starší šedé, pupeny vejčité, červenohnědé s volně přitisklými šupinami, jehlice kratší a celkově robustnější, především tlustší (40-70 x 1,5-2 mm velké), poněkud pokroucené, namodralé až šedavězelené, pochvy krátké a šedě zbarvené, celistvé.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
silně světlomilná, snáší jen lehké přistínění, v zástinu vyvětvuje a ztrácí jehlice.
Faktor tepla
poměrně dobře mrazuvzdorná, namrzá jen ve velmi nepříznivých letech, pěstitelsky vhodná do oblastí I-III.
Faktor vody
velmi dobře adaptovaná na širokou škálu podmínek, toleruje jak stanoviště suchá, tak i dílem zamokřená, celkově dobře přizpůsobivá.
Faktor půdy
nenáročná, dobře roste i na půdách minerálně chudých a písčitých, snáší rovněž půdy zrašelinělé, ideálně však stanoviště živná.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
doplňková dřevina, používaná na všech typech stanovišť, zejména v souvislosti s kameny a obecně na stanovištích chudých (vřesoviště, stepi atd.), soliterně a malé skupiny.
Choroby a škůdci
v oblastech s vyšším výskytem houbových chorob na jehlicích bývá jimi rovněž napadána.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
toleruje znečištění a mětské prostředí, poněkud pomaleji roste.

Množení

Množení
Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh i jeho kultivary u nás takřka výhradně roubováním, nejčastěji na Pinus sylvestris.
Odrůdy
´Umbraculifera´- ploše kulovitý typ, často s vícero kmínky, až 6m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena