Vědecký název taxonu
Pinus strobus
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
borovice vejmutovka (borovice hedvábná)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - poznámka
vyskytuje se v oblasti kolem Velkých jezer, jak v Kanadě, tak USA, rozšířena od Manitoby do Nového Founlandu a od Michiganu do Georgie.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
25-35 (40) m velký strom, s hustou, nejprve pravidelně kuželovitou korunou, později s korunou nápadně nepravidelnou a rozkladitou (malebnou, často s nestejně dlouhými větvemi).
Výhony
mladé výhony jsou řídce chlupaté, alespoň pod svazečky jehlic, starší olysalé, vždy zelenohnědé a tenké.
Pupeny
úzce vejčitě kuželovité, drobné, s přitiskými šupinami, spíše slabě smolnaté
Listy
upořádané po 5-ti ve svazečku, štětkovitě nahloučené na koncích větviček, na hřbetní straně tmavozelené, na bocích s bělavými pruhy průduchů, celkově zdáli působí až modravozeleně, 50-100 (120) x 0,7 mm velké, jemné, na okrajích však pilovité, pochvy opadávají v prvním roce.
Plody
šištice úzce protáhle válcovité, zpravidla hojně pokryté pryskyřicí, mírně prohlé, zhruba 8-15 (20) x 3 cm velké, postaveny na dlouhých stopkách zpravidla ve shlucích po 2-3 ks na koncích větví.
Kůra a borka
poměrně dlouho hladká šedá až šedozelená (cca do 60 let), později podélně hrubě brázditá a hnědá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Pinus peuce - užší a pravidelně kuželovitá koruna, jehlice více přitisklé k větvičce, řady průduchů jsou pozorovatelné i na hřbetě jehlice, větvička lysá, lesklá, žlutozelená, šištice mohutnější, plodní šupiny šištic širší, vyklenuté a nažloutlé; Pinus flexilis - širší pravidelně kuželovitá koruna, jehlice celokrajné - nedrhnou, řady průduchů patrné i na hřbetní části jehlice, štětečkovitě nahloučené na koncích a dopředu směřující, šištice robusnějí a dřevnatější, jejich plodní šupiny odstávají až v pravém úhlu; Pinus monticola - koruna úzce kuželovitá a nápadně přeslenitá, výhony žluté až červenavě hnědé, pýřité, jehlice velmi jemně pilovité, tuhé a tupě zakončené, na bocích bělavě sivé, šištice k oběma koncům zůžené.
Dlouhověkost
středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
mezi borovicemi druh, který dobře a v jakémkoliv věku snáší i přistínění, v mládí též hlubší zastínění.
Faktor tepla
velmi dobře mrazuvzdorná, vhodná do oblastí I-IV.
Faktor vody
upřednostňuje polohy poněkud vlhčí, minimálně čerstvě vlhké, preferuje rovněž vyšší vzdušnou vlhkost, vůči suchému vzduchu je však tolerantní.
Faktor půdy
ideální jsou půdy hlubší a živné, velmi dobře však snáší i stanoviště minerálně chudá, písčitá a kamenitá, pokud jsou dobře zásobena vodou.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
hojně rozšířený a používaný druh, solitéry a skupiny, především jako doplňková dřevina, cenná svým vztahem ke světlu i poněkud nepravidelnou korunou ve vyšším věku.
Choroby a škůdci
v některých oblastech hojně trpí rzí vejmutovkovou - Cronartium ribicola, v takových lokalitách lépe nahrazovat výsadbou Pinus peuce.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
cenná rychlerostoucí dřevina, dobře snáší imisní zatížení a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh generativně, kultivary roubováním.
Odrůdy
´Umbraculifera´ - kulovitý kompaktní typ, zhruba 1-2 m velký, ´Radiata´ - zakrsle kuželovitě rostoucí typ až 3 m velký, ´Pendula´- nepravidelně převislá forma cca 6-10 m velká.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena