Vědecký název taxonu
Acer negundo
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
javor jasanolistý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Negundo aceroides
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA) a Karibská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
jednotlivé subspecie se vyskytují od horských oblastí až po údolí řek

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
rychle rostoucí strom často vícekmenný, dorůstající výšky 15-20 m, koruna vejčitá až nepravidelná, v mládí poněkud řídce větvená, ve stáří široce rozložitá
Kořen
kotevní
Výhony
letorosty olivově zelené, nebo nafialovělé a výrazně ojíněné, zcela lysé, starší větvičky jsou pokryté hladkou šedivou, někdy lehce popraskanou kůrou
Pupeny
terminální pupen je lehce přišpičatělý, asi 5-7 mm velký, delší než okrouhlé laterální pupeny, kryté několika šupinami pokrytými světlou jemnou krátkou plstí.
Listy
blanité, lichozpeřené, 1-2-(7) jařmé, lístky vejčité až kopinaté na krátkých stopečkách, terminální až třílaločné, 5-10 cm dlouhé a 3-5 cm široké, báze klínovitá nebo oblá, nepravidelně hrubě zubaté až celokrajné, líc lysý, olivově zelený, rub pýřítý, řapík 6-10 cm dlouhý
Květenství
samčí ve svazečcích na stopkách, samičí v hroznech na stopkách
Květy
z laterálních pupenů, světlezelené, dvoudomé, jednopohlavné, samčí mají pouze pětilaločný kalich, korunní plátky chybí, samičí mají pět širokých kališních plátků, korunní chybí
Plody
uspořádané v nápadných 10-15 cm dlouhých latách, křídla jsou asi 1-2 cm dlouhá, ke konci se rozšiřující, oříšky jsou úzké a zašpičatělé, žilkované. Křídla jsou uspořádána v ostrém úhlu.
Kůra a borka
hladká šedohnědá, nebo zelenošedá, u starších jedinců lehce podélně brázditá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
není
Dlouhověkost
krátkověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben

Doba zrání

Doba zrání - poznámka
zraje v září

Nároky na stanoviště

Faktor světla
slunné až poloslunné / polostinné stanoviště
Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor tepla
teplomilná, mrazuvzdorná, oblast I - IV
Faktor vody
tvrdý a měkký luh, potenciálně zaplavovaná a čerstvá vlhká stanoviště, dosti odolný k suchu
Faktor půdy
hluboké půdy bohaté na živiny, písčitě křemičité, aluviální, se slabě kyselou až alkalickou reakcí
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
žlutá, barví na přelomu září a října
Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
hojně vysazovaná dřevina, zplaňující na ruderálních stanovištích, lze použít jako dřevinu výplňovou - rychle vytvoří porost, kultivary lze využít i k tvorbě detailu
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
málo náročný, rychle rostoucí dřevina, má relativně dobrou regenerační schopnost, dřevina odolná do městského prostředí

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Dřevité řízky, Hřížení, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka
očkování a roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci, v přírodě zplaňuje semenem - může být invazivní
Odrůdy
desítky, ´Aureo-limbatum´ - listy se širokým pravidelným žlutým okrajem, ´Flamingo´ - mladé listy se širokým jemně růžovým lemováním, přecházejícím do bílé, ´Odessanum´ - listy bronzově rašící, po celé léto až do opadu jsou žluté (pouze na slunci), ´Variegatum´ - většina listů bíle lemovaných, nebo žíhaných

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena