Aconitum barbatum

Vědecký název taxonu
Aconitum lycoctonum
Jména autorů, kteří taxon popsali
Linné (1753)
Odrůda
´Dark Eyes´
Český název
oměj vlčí mor
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Aconitum vulparia Reichenb.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - poznámka
alpská, karpatská a hercynská pohoří s přilehlými pahorkatinami

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt, lochmofyt, chalikodofyt - suťové lesy a křoviny, v horách až k 2400 m nm
Pěstitelská skupina
Trvalka zatahující
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Za - záhonová trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
vzpřímeně rostoucí trvalka, 0.6-1.2 (1.4) m vysoká s nápadnými terminálními květními hrozny
Kořen
oddenky s nezhlíznatělými kořeny
Výhony
přímé (u subsp.lycoctonum slabší a vystoupavé), nevětvené, pýřité, střídavě olistěné
Pupeny
robustní, bílé
Listy
střídavé, řapíkaté, dlanito-pětisečné s ostře vykrajovanými (nepravidelně peřenoklanými) segmenty, oboustranně pýřité, olysávající
Květenství
husté hrozny (u subsp. lycoctonum a subsp. penninum rozvolněné)
Květy
oboupohlavné, souměrné, pětičetné, volnoplátečné, sytě žluté nebo (u subsp. lycoctonum) krémově žluté s cylindrickými přilbami, se dvěma nektariemi, s množstvím lysých tyčinek a třemi pestíky
Plody
lysé nebo žláznatě chlupaté měchýřky bez valné okrasné hodnoty
Semena
neveliká, černá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelné s jinými žlutokvětými druhy podrodu Lycoctonum - např. s východoasijskými, přitiskle pýřitými A. umbrosum Kom. a A. barbatum Pers. (s listy trojlaločnými až třídílnými), podobné též A. septentrionale L., A. leucostomum Vorosch. nebo A. moldavicum Hacq. s květy sivo-růžovými nebo sivomodrými, s posledním kříženci (A.x triste Steud.)
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červenec
Konec doby kvetení
Srpen
Doba kvetení - poznámka
nezřídka dokvétá do října

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
za nedostatku světla (příliš hustá výsadba) květy abortují
Faktor tepla
výsevy 16°C-22°C, poté stratifikace (minus 4°C) po 6-8 týdnů, vzchází nepravidelně při 10°C; mrazuvzdorná do minus 34°C (USDA); rychlení zprvu 4°C-6°C (substrát 8°C), po čtyřech týdnech 8°C-10°C, v březnu a dubnu14°C /12°C-10°C (přirychlení až o čtyři týdny)
Faktor vody
mesofyt; od dubna nutné pravidelné závlahy
Faktor půdy
propustná, spíše kyselá pH (5.2-6.4) s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - poznámka
vododržná, nezasolená (EC do 1.6 mS.cm), v předjaří každoročně 6-8 kg plných hnojiv pro ar (v produkčních letech k tomu ještě 4 kg NPK k počátku léta), doporučováno mulčování před zimou (ne slámou!)

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez
květenství pro řez květů musí být ze 70% nakvetlá (u A. napellus ihned po otevření spodních květů), brzy ráno za plné turgescence

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
B 2 so-hs, příležitostně GR 2 so-abs (záhony a okraje dřevinných porostů na slunci nebo v polostínu, s přiměřeně vlhkými půdami)
Choroby a škůdci
početné ascomycety (Rhizoctonia, Cercospora, Ramularia, Gnomonia, Metasphaeria, Clypeoporthella, Crocicreas, Sphaerella, Ombrophila), rzi (Puccinia), chytridiomycety (Synchytrium), ze škůdců mšice (Aulacorthum, Aphis), molice (Trialeurodes), nosatci (Tapinotus) a mandelinky (Lythraria), háďátka (Meloidogyne, Aphelenchoides aj.)
Doporučený spon pro výsadbu
0.6 x 0.6 m

Množení

Množení
Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka
výsevy 10°C-12°C - nutná až dvouměsíční stratifikace při minus 4°C, 25 g osiva k dopěstování tisíce rostlin
Mezihrnky
6-8 cm hrnky nebo multiplata
Konečné hrnky
12 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
výška rostlin a délka květenství výrazně ovlivňovány délkou dne, nikoli teplotami; v nepříznivých světelných podmínkách květy abortují
Reakční doba
diferenciace květů od čtvrtého týdne po výsadbě, po dalších osmi týdnech viditelné základy květů
Doba kultivace
výsadby k případnému řezu kvetoucích stonků 6-8 let
Odrůdy
sytě žluté ´Dark Eyes´, ´Russian Yellow´; slonovinově bílá ´Ivorine´ je selekcí blízkého A. septentrionale

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
ročně prostřednictvím VBN prodáno téměř 15.5 mil. kvetoucích stonků rodu Aconitum, druhy podrodu Lycoctonum se k řezu květů nepěstují

Grafické přílohy

 • Aconitum barbatum

 • Aconitum lycoctonum ´Dark Eyes´

 • Aconitum anthora - květy

 • Aconitum lycoctonum ´Russian Yellow´

 • Aconitum lycoctonum - květy

 • Aconitum barbatum - květy

 • Aconitum triste - květy

 • Aconitum leucostomum - květy

 • Aconitum triste

 • Aconitum triste

 • Aconitum lycoctonum

 • Aconitum septentrionale ´Ivorine´

 • Aconitum anthora

 • Aconitum septentrionale

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena