Goeppertia crocata - květenství

Vědecký název taxonu
Goeppertia crocata
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Morren & Jorissen) Borchs & Suárez ...
Odrůda
-
Český název
není
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Calathea crocata Morr.& Joriss.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Brazílie (Bahia, Espirito Santo)

Zařazení

Fytocenologický původ
efylofyt - nížinné deštné lesy (formace typu mata atlantica)
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma
Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
trsnatá bylina s kose vejčitými, krátce řapíkatými, vzpřímenými listy, stěží půl metru vysoká
Kořen
adventivní kořeny
Výhony
bezlodyžné rostliny s podzemními oddenky
Listy
homotropní, pochvatě řapíkaté, hrotnatě vejčité či elipčité, asymetrické, čepele až 0.2 m dlouhé, temně zelené, vespod purpurové
Květenství
okrouhle vejčité klasy se svítivě oranžovými, spirálně sestavenými hrotnatými listeny a oranžovými květy
Květy
oboupohlavné, asymetricky trojčetné, oranžové, nápadná petaloidní staminodia zformovaná v labellum (plodná jen polovina jediné tyčinky)
Plody
kožovité tobolky
Semena
modravá semena s bílým arillem (myrmekochorní)
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
svérázný taxon stěží zaměnitelmý s jinými druhy; habituelně podobná Goeppertia aemula (Körn.) B.&S. má bílé květy v zelenavých listenech
Dlouhověkost
nepříliš dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Únor
Konec doby kvetení
Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
10-20 klux, od 25 klux nutno stínit; k udržení kvality v bytech nejméně 0.8-1.2 klux
Faktor tepla
množení 22°C-24°C na spodním teple, produkce v létě 20°C-24°C, ani v noci ne pod 18°C, v zimě dle osvětlení 18°C-22°C
Faktor vody
voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy
propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 4.5-6.0, EC do 1.2 mS/cm
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci
bakterie (Pseudomonas), početné askomycety (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Colletotrichum; Leptosphaeria, Mycosphaerella, Phomatospora, Bipolaris, Drechslera); ze škůdců štítenky (Diaspis, Pulvinaria), roztoči (Steneotarsonemus, Polyphagotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsadbu
produkce v hrnkách: 22-36 hrnků na m2 nebo méně, dle velikosti zboží

Množení

Množení
Řízkování, Bazální řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka
jako řízky se upravují laterální pupeny odlámané z oddenku
Mezihrnky
8-10 cm v případě přehrnkování do 16-20 cm hrnků k dopěstování velkých rostlin
Konečné hrnky
zakořenělé oddělky do 10-12 cm hrnků nebo bazální řízky po dvou do těchže, po třech do 15 cm hrnků
Květní tvorba
fakultativně krátkodenní; 9-10 týdnů 10 h dne při 18°C vede k založení květů u 95% rostlin - pokvetou ve 14-16 týdnu po nastavení induktivních podmínek
Doba kultivace
hrnkové kultury: menší rostliny z oddělků cca 6-8 měsíců (v hrnkách 10-12 cm), velké rostliny (16-20 cm hrnky) až 18 měsíců
Odrůdy
´Candela´, ´Allure´ a ´Tassmania´, všechny robustnější oproti typovému taxonu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
VBN 2010: 4.64 mil.prodaných hrnků Calathea celkem (9.56 mil.eur) - 30. pozice mezi hrnkovými rostlinami; 2005: ještě 6.64 mil.prod.hrnků, z toho jen 743 tis.rostlin (2.74 mil.eur) C.crocata, s 203 tis.prod.hrnky ´Candela´a 194 tis.hrnky ´Tassmania´.
Poznámka
AGM 2002

Grafické přílohy

  • Goeppertia crocata - květenství

  • Goeppertia crocata - květenství

  • Goeppertia orbifolia (vlevo), G. crocata (uprostřed) a G. ˇMedailon´(vlevo). Foto: T. Kuťková

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena