Vědecký název taxonu
Populus alba
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
topol bílý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Přemysl Krejčiřík
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast

Zařazení

Pěstitelská skupina
Listnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
strom 20-35 m vysoký, koruna široce elipčitá až kulovitá, řídká
Kořen
kotevní
Výhony
letorosty hustě šedě až stříbřitě plstnaté
Pupeny
vejčité, plstnaté, střídavé
Listy
tmavě zelené, lesklé, na rubu plstnaté; na dlouhých prýtech 3-5laločné, 4-12 cm dlouhé, na zkrácených větvičkách okrouhle vejčité, 3-6 cm dlouhé, hrubě zubaté
Květenství
jehnědy 3-7 cm dlouhé
Květy
dvoudomé rostliny, jednopohlavné květy, plodící jehnědy jsou 10–12 cm dlouhé, semeníky podlouhle kónické a krátce stopkaté, blizny 2, narůžověle červené
Plody
tobolky v jehnědách 5-10 cm dlouhých, kuželovitě vejcovité, v jehnědách
Kůra a borka
bílešedá kůra někdy se zelenavým nádechem, borka jen ve spodní části, hrubě rozpukaná, ve vysokém stáří až černavá
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Populus x canescens (listy méně laločnaté, řídce chlupaté, později lysé)
Dlouhověkost
středněvěký
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Březen
Konec doby kvetení
Duben
Doba kvetení - poznámka
kvete před olistěním

Nároky na stanoviště

Faktor světla
světlomilný
Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
mladé rostliny snášejí obstojně slabší zastínění
Faktor tepla
oblast I-III
Faktor vody
čerstvě vlhké půdy, polohy lužní, snese i sucho
Faktor půdy
vyhledává živné a hluboké půdy
Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka
neroste na kyselých půdách

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití
ve velkých objektech jako solitéra, menší skupiny a okraje skupin - pohledový cíl hlavně v zimě, kdy vyniká jeho kůra; v krajině v porostech
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
krásná bílá kůra, hezký habitus

Množení

Množení
Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky, Kořenové řízky a Roubování
Množení - poznámka
roubujeme kultivary
Odrůdy
´Globosa´ - keř nebo stromek s hustou vejčitou korunou; listy při rašení s lososovým nádechem; ´Pendula´ - větvičky převislé; ´Pyramidalis´ - koruna sloupovitá; listy na letorostech velké, hluboce členěné, na rubu často olysalé; na zkrácených větvičkách okrouhlé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena