Geranium x cantabrigiense ´Harz´

Vědecký název taxonu
Geranium x cantabrigiense
Jména autorů, kteří taxon popsali
Yeo (1985)
Odrůda
´Biokovo´
Český název
kakost kembridžský
Synonyma (zahradnicky používaný název)
-
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
zahradní i přírodní (endemit dalmatského pohoří Biokovo ) hybrid sekce Unguiculata: G. macrorhizum L. s G. dalmaticum (Beck.) Rechinger

Zařazení

Fytocenologický původ
sbíráno na sutích ve světlých horských lesích v nadmořské výšce 1600 m (fellofyt, hylofyt)
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma
Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Za - záhonová trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus
0.1 m (za květu do 0.2 m) vysoká, plošně se rozrůstající trvalka
Kořen
tenké kořeny ze silných, plazivých, větvených podzemních (nad povrch půdy však často vyrůstajících) oddenků
Výhony
masité, poléhavé až vystoupavé, téměř lysé, hustě spirálně olistěné a postupně stárnoucí v nadzemní oddenky
Listy
řapíkaté, okrouhle pětiúhlé, hluboce sedmidílné s úkrojky třílaločnými a zubatými, ve velikosti i tvaru intermediátní mezi rodičovskými druhy; zdánlivě lysé (velmi drobně pýřité), k podzimu zářivě červené
Květenství
dvouramenné vidlany na dl.stopkách, s 5-8 květy na každém rameni
Květy
různoobalné, oboupohlavné, volnoplátečné, pětičetné; karmínové nebo bílé, lehce souměrné s žebernatými, nafoukle urnovitými kalichy
Plody
sterilní hybrid, vyvíjí nanejvýš rostra bez plodů
Semena
sterilní hybrid
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
zaměnitelné především s rodičovskými taxony: méně plazivým, zato o poznání robustnějším a nápadně žláznatě pýřitým G. macrorrhizum nebo naopak drobným G. dalmaticum s listy jen jako mince velikými, často jen pětidílnými a zcela lysými
Vytrvalost
zcela mrazuvzdorná
Dlouhověkost
dlouhověká
Doba rašení
Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
velmi přizpůsobivý taxon - na slunci však jen za dostatku vláhy
Faktor tepla
zakořenění řízků 18°C-22°C, dopěstování výsadby schopných rostlin 16°C, ke kontrole nežádoucího prodlužovacího růstu také 8°C-10°C; vernalizace 2°C, rychlení 16°C-20°C; mrazuvzdorná do -30°C (USDA)
Faktor vody
mezofyt - velmi tolerantní k suchu; v dob+ extrémního sucha žádoucí závlaha
Faktor půdy
provzdušněná, nespékavá, přednostně alkalická (pH 6.0 - 8.0) s vyšším podílem organické složky

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - poznámka
nejvíce pro stanovištní okruh St 1-2 so (kamenitá stanoviště se sušší i vlhčí půdou na slunci nebo v polostínu), doplňkově Fr 1-2 so, FS 1-2 so a GR 2 so-abs (volné plochy, skalní stepi, okraje dřevinných porostů)
Použití
velmi dobrá krycí schopnost - náhrady trávníka
Choroby a škůdci
askomycety jako Erysiphe, Alternaria, Cercospora, Coleroa, Venturia, Gnomoniella, Plagiostoma; rzi rodu Puccinia a Aecidium; ze škůdců mšice (Acyrtosiphon, Amphorophora), klopušky a jiné ploštice (Dicyphus, Rhopalus), lalokonosci (Otiorhynchus, Zacladus), háďátka (Aphelenchoides, Meloidogyne, Platylenchus)
Doporučený spon pro výsadbu
v parkových výsadbách 8-12 rostlin na m2 (porosty zpravidla již druhým rokem zapojené)

Množení

Množení
Řízkování, Kořenové řízky, Vrcholové řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
jako řízky použitelné jarní růžice s částí oddenku, "kořenovými" řízky jsou v praxi rovněž označovány oddenkové segmenty; sterilní hybrid
Mezihrnky
řízkování do 6 cm sadbovačů - v příliš malých sadbovačích zůstanou malé i po přehrnkování a málo kvetou
Konečné hrnky
kontejnery 10-12 cm (po vyvinutí 10-12 listů)
Retardace
ne
Květní tvorba
nejspíše fakultativně dlouhodenní rostliny - exaktní data dosud chybí; žádoucí je vernalizace (šest týdnů 4°C-6°C)
Doba kultivace
z řízků asi 10-14 týdnů, kvetoucí rostliny navíc 6-14 týdnů vernalizace a šest týdnů přirychlení; z tkáně 12-14 týdnů, po převodu na nesterilní substrát šest týdnů otužování pod vodní mlhou a 8-10 týdnů ve školce

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

VBN statistiky
2005: 85 tisíc prodaných hrnků (kakosty celkem) s obratem 56 tis.eur; z toho "Geranium overig" 70 tisíc hrnků (40 tis.eur)

Grafické přílohy

  • Geranium x cantabrigiense ´Harz´

  • Geranium x cantabrigiense ´Biokovo´

  • Geranium x cantabrigiense ´Biokovo´ - květ

  • Geranium x cantabrigiense ´Westray´

  • Geranium x cantabrigiense ´Carmina´

  • Geranium x cantabrigiense ´Berggarten´

  • Geranium x cantabrigiense ´Cambridge´

  • Geranium x cantabrigiense ´St Ola´

  • Geranium x cantabrigiense ´Cambridge´ - květ

  • Geranium x cantabrigiense ´Rosalina´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena