Vědecký název taxonu
Juniperus sabina
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
´Rockery Gem´
Český název
jalovec chvojka (chvojka klášterská)
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se.
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
nespojitý areál přirozeného rozšíření zahrnuje hory střední a jižní Evropy, oblast Kavkazu, střední Asie (jižní oblasti Ruska) a Mongolska, domácí na vápencových skalách na Slovensku.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý keř stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
0,75-1,5 (2) m velký, široce rozložitý keř s nápadně vystoupavě orientovanými větvemi a ocasatě protaženými mladými vzrůstnými vrcholy, často až s metlovitým vzhledem.
Výhony
drobné, zaoblené, asi 1 mm silné, po rozemnutí jsou výrazně (až nepříjemně) aromatické.
Listy
nese jehlice dvojího typu. Převažující šupinovité jehlice jsou kosočtverečně vejčité, zhruba 1-1,2 mm dlouhé, zakončené krátkou špičkou nebo tupé, špičkou k větvičce volně přitisklé. Jehlice jsou matně tmavozelené, někdy až šedozelené. Jehlicovité listy (juvenilní) jsou obvykle 3-4 mm dlouhé, ostře špičaté, uspořádané vstřícně. Od větvičky zřetelně odstávají a jejich báze sbíhá po větvičce. Na svrchní straně mají vedle bělavé kresby střední zelené žebro.
Plody
rostliny bývají jednodomé i dvojdomé. Zralé šištice jsou více méně kulovité, někdy vejcovité a dosahují 5-6 mm v průměru. Jsou modrohnědé a na povrchu sivě ojíněné. Dozrávají prvním rokem nebo na jaře druhého roku.
Kůra a borka
červenošedohnědá, slabě šupinovitě odlupčitá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Juniperus x media - vzrůstnější ploše vodorovně rozprostřený keř. Převažující šupinovité jehlice jsou oblé, 1-1,5 mm silné. Jednotlivé šupiny jsou k větvičce pevně přitisklé, na okrajích navíc lemované bělavou kresbou. Jehlicovité listy 8-10 mm dlouhé, postavené zpravidla v přeslenech po třech; Juniperus horizontalis - nízký, poléhavě rostoucí keř, s plazivými až hadovitě protaženými větvemi. Šupinovité jehlice mají poněkud ostřejší špičku, která od větvičky mírně odstává. Jehlicovité jehlice jsou alespoň dílem po třech v přeslenu. Šištice smáčkle kulovité, modré a šedavě ojíněné cca o 6-8 mm v průměru.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
silně světlomilný druh, který vyžaduje dostatek přímého osvětlení, výborně snáší úpal.
Faktor tepla
plně mrazuvzdorný, vhodný prakticky pro všechny oblasti, tedy I-V.
Faktor vody
velmi nenáročný, dobře roste i na značně suchých lokalitách, rovněž na skalách. Výborně snáší aridní klima a přehřívané povrchy.
Faktor půdy
nejlépe se mu daří na vápanatých podkladech (půdách i skalách). Velmi dobře však roste prakticky kdekoliv, i na půdách kyselých, písčitých, kamenitých a minerálně velmi chudých. Celkově značně nenáročný.
Faktor půdy - vápnomilný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
XI-IV.
Použití
hojně používaný a oblíbený druh, zejména pro skupinové a půdopokryvné výsadby, do zahradního detailu, do soukromé i veřejné zeleně, na alpina, ke kamenům, betonovým a dlážděným povrchům atd.
Choroby a škůdci
je hostitelskou rostlinou rzi hrušňové (Gymnosporangium sabinae).
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi dobře toleruje znečištění a mětské prostředí, obecně dobře snáší aridní klima, celá rostlina je jedovatá.

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka
základní druh je možné rozmnožovat generativně, častěji se však využívá řízkování, odrůdy pouze řízkováním.
Odrůdy
´Aureovariegata´- některé šupinovité jehlice, respektive jejich shluky jsou bělavě či žlutavě panašované, do 1 m; ´Femina´- nízký, samičí klon vytvářející atraktivní šištice, šupinovité jehlice, kompaktní výraz, do 0,75 m; ´Mas´- vzrůstnější samčí klon s vyšším podílem jehlicovitých jehlic, namodrale zelený, metlovitý, 1,5 m; ´Rockery Gem´- vodorovně rostoucí, s hrubou šlahounovitou texturou, svěže zelený s vyšším podílem jehlicovitých jehlic, 1 m; ´Tamariscifolia´- vodorovně rostoucí, hustě zavětvený a svěže zelený, s vyšším podílem jehlicovitých jehlic, někdy pak namodralezelený, až 1 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena