Vědecký název taxonu
Picea polita
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Sieb. et Zucc.) Carr.
Odrůda
-
Český název
smrk lesklý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Picea torano
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
horské lesy zejména středního Japonska

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
10-15 (20) m vysoký strom, s nepravidelně kuželovitou až široce nepravidelně kuželovitou korunou a velmi hrubou texturou a strnulým výrazem
Výhony
tlusté, žluté až žlutohnědé, lesklé, na větvičkách patrné přitisklé šupiny po prorostlých pupenech
Pupeny
velké vejčitě kuželovité, hnědě až hnědovínově zbarvené, spíše sporadicky pryskyřičnaté
Listy
ponejvíce radiálně kolem dokola na větvičce postavené, více méně oboustranně živě zelené, bez nápadných řad průduchů, čtyřhranné, z boku nápadně smáčknuté, velmi ostře pichlavé, celkově tuhé, 15-25 x 2 mm velké
Plody
8-10 cm velké, červenohnědě zbarvené, vejčitě válcovité šištice s plodními šupinami široce zaokrouhlenými a nepravidelně jemně zubatými
Kůra a borka
v nepravidelných šupinkách loupající se borka šedé barvy
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
Picea pungens - pupeny tupě kuželovité, hnědavě žluté, suché, často rozetkovité, jehlice čtyřhranné, na každé straně po jednom bělavém proužku, modrozelené až sivě modré, pouze zřídka matně zelené
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
smrk prosperující nejlépe na stanovištích s dostatkem světla, a to i v nižším věku
Faktor tepla
omezeně mrazuvzdorný druh, který zvláště v mládí a na otevřených stanovištích může pomístně namrzat, nesnáší mrazové a příliš větrné polohy, vhodný zejména na chráněné lokality do oblastí II-III.
Faktor vody
upřednostňuje stanoviště půdně čerstvě vlhká až vlhká, poměrně dobře snáší nižší vzdušnou vlhkost
Faktor půdy
optimální jsou půdy živné, hlinité, dokáže však vcelku dobře růst i na stanovištích minerálně chudých, pokud jsou dostatečně vlhká

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
X-III
Použití
výrazná, neokoukaná solitéra, která by si zasloužila v příhodných oblastech větší uplatnění, v současnosti spíše sbírkový taxon
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalurostoucí dřevina, obstojně toleruje znečištěné ovzduší

Množení

Množení
Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
dominantně roubováním na mrazuodolnější podnože

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena