Vědecký název taxonu
Petrosedum anopetalum
Jména autorů, kteří taxon popsali
(DC.) Grulich
Odrůda
´Centaurus´
Český název
rozchodník bledožlutý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Sedum ochroleucum Webb.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - poznámka
Balkánská pohoří, především v termofytiku a mezofytiku

Zařazení

Fytocenologický původ
petrofyt, phellofyt - na vápencích vystupuje k 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina
Trvalka stálezelená
Životní forma
Chamaefyt
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití
Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nároků na pěstování a použití - poznámka
skalky, suché zídky, extenzívní střešní zeleň

Popisné a identifikační znaky

Habitus
poléhavě polštářovitá trvalka
Kořen
adventivní, nitkovitý
Výhony
sterilní poléhavé, vystoupavé, velmi hustě olistěné; kvetoucí vzpřímené, 0.1-0.2 m
Listy
cylindrické - silně dužnaté, osinkatě špičaté, tmavozelené nebo šedivě ojíněné, často purpurově naběhlé
Květenství
vzpřímené, vidlanovitě větvené, žláznaté vijany bez listenů
Květy
heterochlamydeické, šestičetné, zvonkovitě sevřené, bledě žluté, diplostemonické, pestíky v receptakulu ze srostlých sepalů
Opylovací poměry
Samosprašná
Plody
měchýřky bez okrasné hodnoty
Semena
velmi drobná, cylindrická, podélně proužkovaná
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
na deset v nekvetoucím stavu snadno zaměnitelných druhů rodu - za květu snad jen s Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich, nápadně robustním taxonem s květy hvězdicovitě rozevřenými v nežláznatých vijanech
Dlouhověkost
relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Červen
Konec doby kvetení
Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - poznámka
heliofyt
Faktor tepla
mrazuvzdorná do -25°C (USDA)
Faktor vody
xerofyt
Faktor půdy
propustná, pH 5.5-7.0
Faktor půdy - poznámka
přizpůsobivý taxon, upřednostňuje však půdy zásadité

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky
VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - poznámka
hodnocení Hensen & Groendijk-Wilders (1984) i Sieber (1989, pro odrůdu ´Centaurus´): upotřebitelné pro zahrádkáře
Doporučený spon pro výsadbu
16-24 rostlin na m2

Množení

Množení
Přímý výsev, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka
nejčastěji vrcholové řízky; také mechanický rozstřik segmentů (extenzívní střešní zeleň)
Konečné hrnky
8 cm
Retardace
ne
Květní tvorba
exaktní data nedostupná
Odrůdy
množství populací lišících se zabarvením a ojíněním listů - prozatím jen ´Centaurus´ s listy purpurově stínovanými pod odrůdovým jménem

Ostatní

Poznámka
Legenda ke grafické příloze 1 - Uher-Petrosedum.varia: 1. Petrosedum anopetalum; 2. Petrosedum sediforme; 3. Petrosedum rupestre ‘Angelina’; 4. Petrosedum rupestre; 5. Petrosedum montanum ‘Jenny’; 6. Petrosedum forsterianum ‘Elegans’

Grafické přílohy

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena