Vědecký název taxonu
Pseudolarix amabilis
Jména autorů, kteří taxon popsali
(Nels.) Rehd.
Odrůda
-
Český název
pamodřín líbezný
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Pseudolarix kaempferi
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
podhorské a horské oblasti ve východní Číně.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
15-20 m velký strom, s korunou v mládí kuželovitou, v dospělosti široce kuželovitou a nápadně rozložitou, s vodorovně položenými či lehce vystoupavými a poněkud křivolakými větvemi, s poněkud hrubší texturou než mají modříny.
Výhony
červenohnědé, relativně tlusté, lysé, s nápadnými protáhlými brachyblasty obvykle o délce 1,5-2 cm a se zřetelnými každoročními přírůstky, mladé bujné výhony bývají bez brachyblastů, zcela lysé a slabě ojíněné, s vyniklými listovými polštářky.
Pupeny
vejčité, zašpičatělé a s nápadně protaženými bazálními šídlovitými šupinami, které jsou volné a delší než pupen, slabě pryskyřičnaté.
Listy
vyrůstají ve shlucích z brachyblastů (zpravidla po 15-30 ks) nebo na letorostech oddáleně od sebe i jednotlivě, jsou opadavé, ploché a měkké, obvykle 35-70 x 2-2,5 mm velké, na horní straně někdy slabě vyklenuté, rovné nebo mírně prohlé, na rubu šedozelené s dvěma nevýraznými řadami průduchů, na líci světle zelené, na podzim nápadně zlatožluté.
Plody
červenohnědé vejčité šištice jsou vzpřímeně postavené, rozpadavé, zhruba 5-7 x 3-4 cm velké, plodní šupiny jsou vejčitě kopinatě protáhlé, oddáleně od sebe postavené a zakončené roztřepenou špičkou, jsou kožovité.
Kůra a borka
červenohnědá, jen drobně šupinovitá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
není, existuje pouze jediný druhový zástupce, příbuzný rod Larix - na výhonech kratší brachyblasty bez zřetelných každoročních přírůstků, pupeny bez šídlovitých bazálních šupin, drobnější a užší jehlice, nerozpadavá šištice.
Dlouhověkost
středněvěký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
světlomilný druh, snáší dílčí přistínění, oproti modřínům tolerantnější k zástinu, nejvhodnější jsou východní a severní expozice (jižní a západní mohou být problematické v předjarním období).
Faktor tepla
poměrně dobře mrazuvzdorný, s úspěchem lze pěstovat na chráněných, závětrných stanovištích v oblastech (I), II-III.
Faktor vody
pěstebně vyhovují zejména čerstvě vlhké půdy a půdy se stabilním zásobením vodou, preferuje polohy s vyšší vzdušnou vlhkostí.
Faktor půdy
poněkud náročnější na kvalitu půdy, vhodné jsou především těžší, hlinitější, propustné a živné půdy na kyselých podkladech.
Faktor půdy - vápnostřežný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
V-X.
Použití
velmi zajímavá a atraktivní doplňková dřevina, dosud málo používaná, zajímavost, solitéry, malé skupinky, atraktivní podzimní barvič.
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují.
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
pomalu rostoucí dřevina, obstojně snáší znečištění a městské prostředí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
původní druh zejména generativně, někdy roubováním na modřín opadavý, kultivary ponejvíce roubováním.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena