Vědecký název taxonu
Ginkgo biloba
Jména autorů, kteří taxon popsali
L.
Odrůda
-
Český název
jinan dvoulaločný
Synonyma (zahradnicky používaný název)
nepoužívají se
Autor
Pavel Bulíř
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
pochází z oblasti jihovýchodní Číny. Prastarý druh s dlouhou dobou antropogenní kultivace.

Zařazení

Pěstitelská skupina
Jehličnatý strom opadavý
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
20-25 m velký dvoudomý strom se štíhle kuželovitou a ve stáří kuželovitě vejčitou korunou. Korunu má zejména v mládí nepravidelně řídce stavěnou (zavětvenou), ve stáří již pravidelnější, ale přesto poněkud řidší - architekturou připomíná hrušeň. Samčí rostliny bývají užší a vystoupavě "bidlovité", samičí pravidelnější, širší a košaté.
Výhony
vedle lysých, normálně dlouživých letorostů vytváří hojně 2-3 cm velké brachyblasty.
Listy
opadavé, svěže zelené, kožovité listy jsou uspořádány ponejvíce na brachyblastech ve svazečcích. Na dlouživých výhonech jsou uspořádány i jednotlivě, a to střídavě. Klínovité, vějířovité listy mají vidličnatě rovnoběžnou nervaturu a jsou nejčastěji dvoulaločnaté (někdy i vícelaločnaté). Obvykle jsou 40-80x 80-120 (140) mm velké.Listová čepel je na tenkých a dlouhých řapících. Na podzim se listy probarvují do zlatožluté barvy.
Plody
žluté až žlutostříbřité kulovité až elipsoidní plody mají zpravidla 2,5-3 cm v průměru. Uvnitř skrývají peckovici podobná semena. Oplodí ve zralosti značně páchne.
Kůra a borka
šedá, podélně brázditá.
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
druh nelze zaměnit.
Dlouhověkost
středněvěký až dlouhověký

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - poznámka
vyžaduje dostatek světla. Dobře snáší i sluneční úpal. Ve stínu brzy vyvětvuje a je nevzhledný.
Faktor tepla
mrazuvzdorný druh, který lze však s úspěchem používat jen v teplých oblastech. Vhodný pro použití v zemědělské výrobní oblasti I-II (III).
Faktor vody
preferuje středně nebo čerstvě vlhké půdy. Dobře snáší suchá stanoviště i nízkou vzdušnou vlhkost. Nehodí se do příliš zamokřených půd.
Faktor půdy
nejvhodnější jsou hlinité, dostatečně živné, hluboké a dobře propustné půdy. Toleruje však i půdní horizonty mělké a půdy minerálně chudé. Nedaří se mu obecně v půdách těžkých a studených.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
IV-X.
Použití
zajímavá a v mnoha ohledech cenná doplňková dřevina vhodná i do méně příznivých městských stanovišť. Atraktivní solitéra. Používaná i do alejí a menších skupin. Vhodný do veřejné i soukromé zeleně. Problematické mohou být plody v době zralosti a jejich opadu - nutnost selekce či diferencovaného přístupu. Lze též využívat odlišného habitu samčích i samičích rostlin (dvoudomá dřevina).
Choroby a škůdci
významnější se nevyskytují
Růstové i jiné druhově specifické vlastnosti
velmi dobře snáší znečištěné ovzduší a městské prostředí, poněkud pomaleji roste - zejména v mládí.

Množení

Množení
Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace, Roubování - Anglická kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka
základní druh rozmnožován především generativně, kultivary nejčastěji roubováním.
Odrůdy
´Autumn Glory´- kulovitý až polokulovitý typ, až 15 m; ´Fastigiata´- má úzce kuželovitou korunu, do 15 m; ´Pendula´ (syn. ´Pragense´) - menší vzrůst, ploše kulovitý tvar, lehce převisající větve, 5-7 m; Variegata´- část listů nepravidelně žlutě panašovaná, do 10 m.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Žádná položka nenalezena