Ficus maclellandii ´Amstel Gold´

Vědecký název taxonu
Ficus maclellandii
Jména autorů, kteří taxon popsali
King
Odrůda
´Amstel King´
Český název
fíkovník pěnišníkolistý
Synonyma (zahradnicky používaný název)
Ficus rhododendrifolia Miq.
Autor
Jiří Uher
Komponované celky v areálu ZF
-
Seznam štítků

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony
Paleotropická květenná říše, Indická oblast, Indočínská oblast a Malesijská oblast
Biogeografické regiony - poznámka
z Bhutánu a Myanmaru přes Indočínu do malajského Kedahu

Zařazení

Fytocenologický původ
aifyllofyt (pelochtofyt) - podél potoků v nížinných monzunových lesích, často na vápenci
Pěstitelská skupina
Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Životní forma
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus
v domovině hemiepifytický, druhotně terrestrický strom ("škrtič"), cca 25 m vysoký
Kořen
zdánlivě allorhizní systém (?) s vzniklý srůstáním četných adventivních (původně vzdušných) kořenů
Výhony
letorosty tenké (1-2 mm), lysé (obvykle však žlutavě pýřité v místech opadlých listenů), střídavě olistěné
Listy
vejčitě elipčité až kopinaté, protáhle hrotnatě špičaté, do 0.2 m dlouhé, lysé a kožovité, s nevýrazně rozlišenou nervaturou vybíhající paralelně z nevyniklého středního žebra s voskodárnými žlázkami při bázi; palisty opadavé, žlutavě hedvábité nebo alespoň u báze roztroušeně pýřité
Květenství
drobná, párovitě přisedlá, globosní receptakula (fíky) uzavírající květy, s nevyniklými ostiolami, lysá a bradavičnatá, po uzrání purpurová
Květy
drobné s masitými, načervenalými tepaly - samčí, hálkové i samičí spolu v témže receptakulu a obvykle trojčetné
Opylovací poměry
Cizosprašná
Plody
drobné široce vejčité nažky
Semena
neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+ rozlišující rozhodný znak)
často zaměňován s blízkým Ficus binnendijkii Miq., nanejvýš 10 m vysokým hemiepifytem s listeny i jizvičkami po nich zcela lysými
Dlouhověkost
dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení
Květen
Konec doby kvetení
Listopad
Doba kvetení - poznámka
starší rostliny kvetou za dostatku světla, nepravidelně, příležitostně celoročně (bez okrasné hodnoty)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce
Faktor světla - polostín
Faktor světla - stín
Faktor světla - poznámka
přizpůsobivá dlouhodobému nedostatku světla (méně než 1 klux!), se stoupající intenzitou však rychlé zvyšování přírůstků; množení 24 klux, produkce 48-64 klux - k déledobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 2.0-4.0 klux; pod 0.5 klux shazování listů
Faktor tepla
20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 20°C-24°C / 20°C létě (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 18°C-20°C v zimě
Faktor vody
RVV: produkce 80% a více, prodejní haly 60%-80%, v bytech nejméně 40%; nízká vzdušná vlhkost dekompenzuje pozitivní vliv světla a za vysoké světelné intenzity dochází pak k poškození listů
Faktor půdy
především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH5.5-6.5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického projevu
celoročně
Choroby a škůdci
rzi (Physopella, Cerotelium) a početné deuteromycety (Colletotrichum, Macrophoma, Diplodia, Septoria, Glomerella, Cercospora, Pellicularia, Corynespora); ze škůdců svilušky (Eotetranychus, Aceria), červci (Pulvinaria, Ceroplastes, Paratachardina, Asterolecanium), třásněnky (Gynaikothrips), molice (Singhiella, Paraleyrodes), bejlomorky (Horidiplosis), háďátka rodů Pratylenchus a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsadbu
produkce: 6 cm množárenské hrnky 128-160 /m2; 9-10 cm mezihrnky 48-56 /m2; v závěrečné etapě produkce (12 cm hrnky) 20-28 /m2

Množení

Množení
Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka
především vrcholové řízky s 3-5 listy - rychleji zakoření a rychleji rostou; 2-3 řízky pro hrnek (menší zboží s výhony do 0.7 m výšky anebo splétané rostliny), soliterně jen u vyvazovaných rostlin
Mezihrnky
řízky - multipack nebo hrnky 6 cm, přehrnkování do 9-10 cm mezihrnků nebo (v případě expedice menších rostlin s výhony do 0.7 m vysokými) přímo do konečných 12 cm hrnků
Konečné hrnky
hrnky 12-16 cm a více v závislosti na velikosti expedovaných rostlin
Retardace
ne
Doba kultivace
v 12 cm hrnkách v létě čtrnáct - šestnáct týdnů, v zimě do 20 týdnů; dopěstování menšího zboží méně efektivní na jednotku plochy v čase, naopak s rostoucí velikostí rostlin klesá produktivita práce
Odrůdy
několik odrůd lišících se šířkou listů (´Amstel Queen´, ´Amstel King´, ´Alli´) anebo žlutou variegací (´Amstel Gold´)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

Ostatní

Poznámka
v zahradnické praxi často chybně pod jmény Ficus binnendijkii Miq. nebo Ficus longifolia Hort.

Grafické přílohy

  • Ficus maclellandii ´Amstel Gold´

  • (Uher) Ficus maclellandii ´Amstel King´

  • Ficus maclellandii ´Amstel Queen´

Komentáře

Pro přidání komentáře se prosím nejdříve přihlaste. Přihlásit

Jan Jacko
Středa 12. Srpen 2015 07:32

test 12/8/2015

Jan Jacko
Středa 12. Srpen 2015 07:31

test 12/8/2015 pv

Zobrazeny všechny 2 položky